Table of Contents:

 1. Hvad er en Sygeplejeteori?
 2. Hvad handler Virginia Hendersons teori om overordnet set?
 3. Hvilket syn har Virginia Henderson på forskning i sygepleje?
 4. Hvad er Somologi?
 5. Hvad er de 12 sygeplejefaglige problemområder?
 6. Hvad er klinisk beslutning?
 7. Hvad er PRM modellen?
 8. Hvad er sygeplejerskens funktion ifølge Henderson?
 9. Hvad er sygeplejerskens virksomhedsområde?
 10. Hvem er Lawler?
 11. Hvad er Lawlers teori?

Hvad er en Sygeplejeteori?

En sygeplejeteoretiker har formuleret en almindeligt anerkendt sygeplejevidenskabelig tekst. Oftest er det betragtninger om sygeplejens væsen: rettesnore for hvad 'god sygepleje' er. Sygeplejeteorier opdeles almindeligvis i to kategorier, henholdsvis behovsteori og omsorgsteori.

Hvad handler Virginia Hendersons teori om overordnet set?

At vælge hensigtsmæssig påklædning, og at klæde sig af og på. At holde legemstemperaturen indenfor normale grænser ved at tilpasse beklædningen og regulere den omgivende temperatur. At holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder. At undgå risici i omgivelserne og undgå, at patienten volder andre skade.

Hvilket syn har Virginia Henderson på forskning i sygepleje?

Sygepleje er et selvstændigt fag. Og dertil knyttede Virginia Henderson klart og tydeligt en højere uddannelse, en forskningsbaseret praksis og også egen forskning. Det går igennem hele hendes forfatterskab. Sygeplejersken har både en rolle over for det syge menneske og over for raske eller potentielt syge mennesker.

Hvad er Somologi?

Hun formulerer 4 somologiske basisregler: regel om føjelighed og kontrol, reglen om afhængighed, reglen om blufærdighed og beskyttelsesreglen. De somologiske regler gør det muligt for sygeplejersken at omgås den tabubelagte krop og at mestre forlegenhed i situationen.

Hvad er de 12 sygeplejefaglige problemområder?

De 12 sygeplejefaglige problemområder Funktionsniveau – kan patienten klare sit almindelige, daglige liv? Bevægeapparat – er der behov for træning eller problemer, fx med balancen? Ernæring – er patienten over-eller undervægtig? Eller er der fx medicin, der påvirker appetitten?

Hvad er klinisk beslutning?

Klinisk beslutning Den kliniske beslutning anvendt i sygepleje defineres her som: De beslutninger, der træffes på baggrund af identificerede patientaktuelle og potentielle plejeproblemer/ressourcer. Det betyder, at der er tale om ordination af fremadrettet sygepleje.

Hvad er PRM modellen?

PRM er en metode, der sætter fokus på at styrke kvaliteten af konkrete kliniske beslutninger gennem inddragelse af patientens perspektiv, integrering af forskning og bevidsthed om den organisatoriske rammes betydning i sygeplejen.

Hvad er sygeplejerskens funktion ifølge Henderson?

''Sygeplejerskens unikke funktion er at hjælpe den enkelte, syg eller rask, til at udføre de handlinger, der kan føre til helbredelse (eller en fredfyldt død), som enhver med den fornødne styrke, vilje eller viden automatisk ville foretage sig.

Hvad er sygeplejerskens virksomhedsområde?

Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje og er rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje. Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver (1).

Hvem er Lawler?

Siden 1992 har hun været Professor i Sygepleje ved The University of Sydney og fra 1999 dekan for Faculty of Nursing and Midwifery samme sted. Jocalyn Lawler har i sin forskning bl. a. beskæftiget sig med årsagerne til hvorfor sygepleje ofte er overset og bliver betragtet som en selvfølge.

Hvad er Lawlers teori?

Reglen om føjelighed og kontrol Hvis patienten ikke er føjelig, vil sygeplejersken forsøge at overtale eller måske forlange, at patienten gør, som hun vil. Patienten overlader sin krop til sygeplejersken imod at sygeplejersken overtager hans krop. Sygeplejerskens magt over patienten er motiveret i et fagligt skøn.