Table of Contents:

 1. Hvor stammer ordet latin fra?
 2. Hvad hedder Egenavne på latin?
 3. Hvad er den latinske betegnelse for ordenstal?
 4. Hvor mange konjugationer er der på latin?
 5. Hvornår blev latin opfundet?
 6. Hvilken ordklasse er egennavne?
 7. Hvad er Numeraler?
 8. Hvor mange tal kan Substantiverne bøjes i på latin?
 9. Hvilken kasus står indirekte objekt i på latin?
 10. Hvad betyder sprogæt?
 11. Hvor mange Sprogstammer findes der?
 12. Hvad er verdens største sprogæt?
 13. Hvor mange engelsktalende lande?

Hvor stammer ordet latin fra?

Latin er den dialekt, der blev talt i det antikke Latium (Lazio), dvs. området syd for Rom. Efterhånden som Rom underlagde sig resten af Italien og landene omkring Middelhavet, voksede latin i indflydelse, og latin blev administrationssprog i den vestlige del af Romerriget.

Hvad hedder Egenavne på latin?

Synonymliste – latin-dansk
LatinDansk
pronomenstedord
propriumegennavn
prædikativ (prædikat)omsagnsled
prædikativ til objektomsagnsled til genstandsled

Hvad er den latinske betegnelse for ordenstal?

Numeralier, ental numerale (latin numerus 'tal') eller talord er en ordklasse, der betegner det nøjagtige antal (mængdetal eller kardinaltal) eller den nøjagtige placering i en række (ordinaltal eller ordenstal).

Hvor mange konjugationer er der på latin?

Der er fire bøjninger (konjugationer) af verber på latin.

Hvornår blev latin opfundet?

Han fortæller, at græsk er det tidligste af de to sprog og kan dateres tilbage til cirka 1.500 år f.v.t i sin såkaldte mykenske form, som er den ældste udgave af græsk. Latin derimod kendes fra tiden omkring 500 år f.v.t.

Hvilken ordklasse er egennavne?

Fællesnavne (appellativ): Bil, sofa, kasse, kvinde, bjørn, lyn, stjerne, stol. Egennavne (proprium): Martin, Danmark, Odense, Netto, Audi.

Hvad er Numeraler?

Numeraler kaldes også for talord. Det er ord, der beskriver et antal. Numeralerne kan inddeles i to kategorier: mængdetal og ordenstal.

Hvor mange tal kan Substantiverne bøjes i på latin?

Man kan ikke gruppere substantiver efter deres betydning - de kan betyde alt muligt. Der er fem bøjninger (deklinationer) af substantiverlatin.

Hvilken kasus står indirekte objekt i på latin?

Kasus indikerer ordets grammatiske funktion i sætningen. Flertal af kasus er også kasus, hhv. casus (latinsk verbalsubstantiv efter 4....Indoeuropæisk.
NavnFunktion
DativIndirekte objekt.
InstrumentalisMiddel eller årsag.
LokativPlacering i tid eller rum.
AblativUdgangspunkt i tid eller rum.

Hvad betyder sprogæt?

En sprogæt er en gruppe af sprog, som kan påvises eller må antages at være udviklet af ét fælles grundsprog. Eksempler på sprogætter er de indoeuropæiske sprog og de afroasiatiske sprog.

Hvor mange Sprogstammer findes der?

13 De fleste europæiske sprog tilhører tre store grupper: Germansk, romansk og slavisk. 14 Den germanske sprogfamilie inkluderer blandt andet dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk, nederlandsk, engelsk og jiddisch. 15De romanske sprog omfatter italiensk, fransk, spansk, portugisisk og rumænsk.

Hvad er verdens største sprogæt?

De indoeuropæiske sprog udgør verdens største sprogæt, idet knap halvdelen af Jordens befolkning taler et af dem. Den største sprogfamilie er den indoiranske, der tales af ca. 1,1 milliarder mennesker.

Hvor mange engelsktalende lande?

Det kan godt være 375 millioner mennesker har det som modersmål, men engelsk tales af over 1.5 milliarder mennesker i hele verden – det er mange!