Table of Contents:

 1. Hvad er alle tallene i pi?
 2. Hvorfor hedder det pi?
 3. Hvor meget er Phi?
 4. Hvad kan Chudnovskys formel?
 5. Hvor mange cifre i pi?
 6. Hvor mange komma tal er der i pi?
 7. Hvad er formlen for omkredsen af en cirkel?
 8. Hvordan finder man en omkreds?
 9. Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?
 10. Hvornår anvendes pi?

Hvad er alle tallene i pi?

Pi skrives med det græske bogstav π. π = 33899060170679…. Pi er en matematisk konstant med uendeligt antal cifre.

Hvorfor hedder det pi?

Den britiske matematiker William Jones () benyttede i en bog fra 1706 som den første det græske bogstav π som symbol for forholdet; denne brug blev populariseret af Euler.

Hvor meget er Phi?

I det græske tal-system har det værdien 500.

Hvad kan Chudnovskys formel?

Det gælder for eksempel brødrene Chudnovsky, der har udviklet den hidtil bedste formel til at beregne pi med mange cifre på en forholdsvis nem måde. Hvis man har god tid og en computer med det rette program, kan man bruge Chudnovskys formel til at udregne pi med en masse decimaler inden for en rimelig tid.

Hvor mange cifre i pi?

123 milliarder cifre til den hidtidige rekord fra Japan i antallet af kendte cifre i pi, så der nu kendes næsten 2700 milliarder cifre.

Hvor mange komma tal er der i pi?

Huskeregel. De første 13 decimale cifre af π kan huskes som længden af ordene i følgende remse: Ser I ikke, I tåber, hvorledes en simpel remse kan klare Cirklens kvadratur?

Hvad er formlen for omkredsen af en cirkel?

Omkreds af cirkel formel Omkreds er lig diameter gange pi. Og dermed er omkreds, samtidig, lig med to gange pi gange radius. Dette er et såkaldt konstant forhold. Det vil sige, lige meget hvilken cirkel man ser på, vil forholdet mellem dens diameter og dens omkreds være det samme.

Hvordan finder man en omkreds?

Omkredsen af en figur findes ved at måle længden af kanten af en figur. Man kan forestille sig, at man lægger et målebånd rundt om figuren og aflæser længden. Man finder omkredsen af en figur ved at måle rundt langs kanten af figuren.

Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:
 1. O = d · π
 2. O = 2 · r · π
 3. O = 2 · π · r.
26. okt. 2010

Hvornår anvendes pi?

Tallet pi (også kaldet Arkimedes' konstant) er en matematisk konstant, der skrives med det græske bogstav π. Konstanten optræder mange steder inden for blandt andet matematik og fysik. Den er defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter.