Table of Contents:

  1. Hvad laver oppositionen?
  2. Hvilke partier er med i oppositionen?
  3. Hvilke partier er i opposition 2021?
  4. Hvad betyder det der står i 56?
  5. Hvordan vedtages en bekendtgørelse?
  6. Hvad er forskellen på regeringspartier støttepartier og oppositionspartier?
  7. Hvad betyder paragraf 56 i grundloven?
  8. Hvad blev ændret i grundloven i 1915?
  9. Hvordan bliver en bekendtgørelse til?
  10. Hvordan henviser man til en bekendtgørelse?

Hvad laver oppositionen?

Opposition er et eller flere politiske partier eller en anden form for organiseret gruppe, der er modstander af en regering, parti eller gruppe, som har den politisk styrende kontrol af et område, amt, stat, nation eller land.

Hvilke partier er med i oppositionen?

Ministre i regeringen
Nr.RessortområdeParti
1StatsministerSocialdemokratiet
2FinansministerSocialdemokratiet
3UdenrigsministerSocialdemokratiet
4JustitsministerSocialdemokratiet

Hvilke partier er i opposition 2021?

Regeringen Mette Frederiksen
Parlamentarisk situationMindretals- og etpartiregering
StøttepartierRadikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
Mandater (27 %)
Historie

Hvad betyder det der står i 56?

Normalt kan din arbejdsgiver få refusion fra kommunen, der svarer til satsen for sygedagpenge, når du har været syg i 30 kalenderdage. Når der er lavet en § 56 aftale, kan din arbejdsgiver få refusion allerede fra din første sygedag, når du har fravær på grund af den sygdom, der er omfattet af § 56 aftalen.

Hvordan vedtages en bekendtgørelse?

En bekendtgørelse gennemfører eller udfylder en lovs regler. En bekendtgørelse har hjemmel i en lov og henviser til denne lov. En bekendtgørelse er bindende for borgere, virksomheder og myndigheder. En bekendtgørelse udstedes typisk af ministeren og offentliggøres i Lovtidende.

Hvad er forskellen på regeringspartier støttepartier og oppositionspartier?

Et støtteparti er et politisk parti, der ikke er med i regeringen, men som støtter denne i parlamentet. Støttepartier indtager således en mellemrolle mellem egentlige oppositionspartier og regeringspartier, idet de dels indgår mange forlig og aftaler med regeringen, men samtidig ikke er en del af den.

Hvad betyder paragraf 56 i grundloven?

§ 56. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Hvad blev ændret i grundloven i 1915?

I 1915 sikrede en grundlovsændring den lige og almindelige valgret. Det indebar tre vigtige ændringer: For det første blev valgretten udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret.

Hvordan bliver en bekendtgørelse til?

En bekendtgørelse gennemfører eller udfylder en lovs regler. En bekendtgørelse har hjemmel i en lov og henviser til denne lov. En bekendtgørelse er bindende for borgere, virksomheder og myndigheder. En bekendtgørelse udstedes typisk af ministeren og offentliggøres i Lovtidende.

Hvordan henviser man til en bekendtgørelse?

F. eks. folkeskoleloven, som i juridisk sprog hedder: ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen”. Hvis lovgivningen ikke har et kaldenavn skal der enten bruges lovgivningens fulde navn, eller der kan angives en kortere titel i en fodnote første gang, som derefter bruges til den lovgivning.