Table of Contents:

  1. Er vand et symbol?
  2. Hvad symboliserer en bølge?
  3. Hvad er regn et symbol for?
  4. Hvad er en flod et symbol på?
  5. Hvad er Transversalbølger?
  6. Hvad betyder det når man ser sig selv i en drøm?

Er vand et symbol?

Vandet symboliserer traditionelt det dybe og ukendte i mennesket - det ubevidste. Vandet symboliserer også en symbolsk genfødsel, og vandet er nært forbundet med metamorfosen og filmens vendepunkter.

Hvad symboliserer en bølge?

Ofte tillægges ordet bølge netop betydningen bevægelse, strømning, fremdrift, forandring, illusion, modefænomen. En af de overførte betydninger er kunstnerisk nybrud.

Hvad er regn et symbol for?

Regn, symboliserer primært frugtbarhed, men kan dog også forekomme som kaossymbol, i lighed med vands dobbeltsymbolik, fx i forbindelse med oversvømmelser, syndflod. Bestemte guder kan være knyttet sammen med regn, fx den mexicanske Tlaloc, de mandlige himmelguder befrugter jordgudinder med regn.

Hvad er en flod et symbol på?

Floden kan symbolisere overgang, passage mellem to livsstadier eller adskille de levendes verden fra de dødes. I græsk mytologi sejler Charons båd de dødes sjæle over dødsfloden Styx til dødsriget Hades.

Hvad er Transversalbølger?

Transversal bølge, bølge, hvor udsvinget er vinkelret på bølgens bevægelsesretning. Bølger på en streng, overfladebølger på vand og elektromagnetiske bølger er eksempler på transversale bølger. Ofte angives udsvingets retning og størrelse ved en vektor vinkelret på bevægelsesretningen.

Hvad betyder det når man ser sig selv i en drøm?

Ser du din egen reflektion i et spejl, antydes at du tænker over aspekter ved dig selv. Reflektionen i spejlet viser den måde du ser dig selv på, eller hvordan du ønsker andre skal se på dig selv. Derfor er det billede spejlet viser af en stor betydning for drømmens budskab.