Table of Contents:

 1. Hvad spiser en nøgensnegl?
 2. Hvor mange forskellige nøgensnegle findes der i Danmark?
 3. Hvilke dyr spiser vinbjergsnegle?
 4. Hvad kan snegle lide?
 5. Hvor mange forskellige snegle er der i Danmark?
 6. Hvor mange snegle arter findes der?
 7. Hvad er sneglens fjender?
 8. Hvad gør man ved snegleæg?
 9. Hvad kan snegle lide at spise?
 10. Kan man spise Havesnegle?
 11. Hvad hedder de forskellige snegle?
 12. Hvor mange næser har en snegl?
 13. Hvor sidder sneglens mund?
 14. Hvor stor kan en snegl blive?
 15. Hvem spiser dræber snegle?

Hvad spiser en nøgensnegl?

Sneglene er hermafroditer, men kan ikke befrugte sig selv. De er kødædende. Nogle lever af svampe, andre af hydroider eller bryozoer. Der findes også grupper der spiser tunicater og rurer, og nogle er ligefrem kannibaler.

Hvor mange forskellige nøgensnegle findes der i Danmark?

Af Danmarks knap 100 arter af landsnegle bærer langt de fleste et sneglehus på ryggen. Kun cirka 15 arter er nøgensnegle som f. eks. den sorte skovsnegl og dræbersneglen.

Hvilke dyr spiser vinbjergsnegle?

Pindsvin, ræve, muldvarpe, firben, spidsmus og stålorme, tudser og frøer spiser snegle med og uden hus. Af fugle er det især drosler, stære, skader, mejser og musvitter. Solsorten går heller ikke af vejen for en nøgen snegl. Æg og nyklækkede snegle fortæres af løbebiller og deres larver, ørentviste og bænkebidere.

Hvad kan snegle lide?

Tungen rasper tynde lag af bark og grene – og af de alger, svampe og bakterier der vokser på dem. Mange snegle kan også godt lide svampe – du kan tydeligt se sporene efter raspe-tungen på en paddehat i skoven om efteråret. Nogle spiser også bløde plantedele, døde planter og dyr – og meget andet.

Hvor mange forskellige snegle er der i Danmark?

Lær de mest almindelige snegle at kende. Af Danmarks knap 100 arter af landsnegle bærer langt de fleste et sneglehus på ryggen.

Hvor mange snegle arter findes der?

Snegle, Gastropoda, den artsrigeste klasse af bløddyr med ca. 60.000 nulevende arter. Snegle er overordnet opdelt i forgællesnegle, baggællesnegle, som er den mindste gruppe med udelukkende marine arter, samt lungesnegle, der fortrinsvis består af landlevende snegle.

Hvad er sneglens fjender?

De nøgne snegle har mange naturlige fjender, også i haven, hvis der ellers er livsbetingelser for dem. Pindsvin, ræve, muldvarpe, firben, spidsmus og stålorme, tudser og frøer spiser snegle med og uden hus. Af fugle er det især drosler, stære, skader, mejser og musvitter.

Hvad gør man ved snegleæg?

Det er vigtigt, at du ikke smider æggene i kompostbunken, det giver dræbersneglene gode vækstbetingelser....Sådan gør du, når du skal indsamle æg fra dræbersnegle
 1. Saml snegleæggene i en pose og bind knude på posen.
 2. Smid snegleæggene i skraldespanden.
 3. Du kan også mase snegleæggene eller hælde kogende vand over dem.
21. sep. 2020

Hvad kan snegle lide at spise?

FØDE Sneglen lever primært af friske planter, men kan også spise svampe, døde snegle og orme.

Kan man spise Havesnegle?

Snegle er ikke kun en delikat spise, men også sunde og næringsrige. Kigger man efter på strandens høfder, vil man opdage, at der ofte sidder nogle små snegle mellem stenene. Det er strandsneglen, som der findes fire forskellige arter af ved de danske kyster.

Hvad hedder de forskellige snegle?

De der lever på land deler man også op i to grupper: De nøgne snegle – som sort skovsnegl, rød skovsnegl, dræbersnegl (Iberisk Skovsnegl) osv. Dem med hus på ryggen – som havesnegl, lundsnegl, kratsnegl, vinbjergsnegl, plettet voldsnegl osv.

Hvor mange næser har en snegl?

Et langt bløddyr der kryber hen over jorden på én bred fod. I forenden sidder hovedet med to stilkede øjne øverst og to følehorn der kan smage og lugte nederst. Under dem sidder en bred mund med en ru tunge som sneglen bruger i stedet for tænder.

Hvor sidder sneglens mund?

Sneglens mund sidder under sneglen og gemmer på tusindvis af fine små tænder. Tænderne minder lidt om en grov fil. Hvis I prøver at komme sneglen i et terrarium, kan I være heldige at se sneglens mund. Den er nemmest at få øje på, når sneglen kravler på indersiden af glasset.

Hvor stor kan en snegl blive?

Det er en snegl, som er kendt under en række navne. På latin hedder den Limax maximus, hvilket jo meget godt illustrerer, at der er tale om en stor snegl. Den bliver typisk lidt over 10 cm lang, men det siges, at den kan blive helt op til 20 cm, hvilket gør den til en af de største europæiske sneglearter.

Hvem spiser dræber snegle?

Skab gode forhold for dræbersneglens naturlige fjender Men en del dyr og insekter spiser unge dræbersnegle og deres æg. Det gælder bl. a. pindsvin, tudser, frøer, firben, løbebiller, mus og nogle fugle.