Table of Contents:

 1. Hvad er en Vrio model?
 2. Hvad bruges VRIO modellen til?
 3. Hvad er dynamiske kapabiliteter?
 4. Hvad er dynamisk vækst?
 5. Hvad er generisk vækst?
 6. Hvad er en vækststrategi?
 7. Hvad er forskellen på organisk og uorganisk vækst?
 8. Hvad er en Omkostningsleder?
 9. Hvad bruger man vækststrategi til?
 10. Hvilke fire konkurrencestrategier findes der?
 11. Hvad er en organisk vækst?
 12. Hvornår er en virksomhed en Højvækstvirksomhed?
 13. Hvad er Omkostningsleder strategien?
 14. Hvad er en Differentieringsstrategi?

Hvad er en Vrio model?

VRIO er et rammeværktøj til vurdering af en ressource i forhold til i hvor stor udstrækning den giver konkurrencemæssige fordele. Den bedømmer en ressource på følgende 4 parametre. Value. Teori: - gør ressourcen det muligt for virksomheden at udnytte en mulighed eller afværge en trussel?

Hvad bruges VRIO modellen til?

VRIO-analyse er et værktøj, der anvendes i den strategiske analyse af en virksomhed. Det giver dig mulighed for at bestemme, hvilke af dine ressourcer og muligheder, der kan generere en konkurrencemæssig fordel.

Hvad er dynamiske kapabiliteter?

Dynamiske Kapabiliteter: Dynamisk kapabilitet fokuserer på en organisations evne til at fornye sammenkædningerne af ressourcerne for at integrere, opbygge og rekonfigurere interne og eksterne kompetencer, for at imødekomme ændringer i omgivelserne.

Hvad er dynamisk vækst?

Med dynamisk kapabilitet udspringer en vedvarende konkurrencemæssig fordel fra virksomhedens evne til at udnytte og rekonfigurere deres eksisterende kompetencer og aktiver, på en måde der er værdifuld for kunden, men vanskelig for konkurrenterne at kopiere.

Hvad er generisk vækst?

De generiske strategier er udviklet af Michael E. Porter og repræsenterer forskellige strategiske arketyper. Overordnet foreslår modellen, at virksomheden har to måder at sikre indtjeningen på: ved at have de laveste omkostninger, eller ved at kunne tage den højeste pris.

Hvad er en vækststrategi?

En vækststrategi er en strategi, som skal give din virksomhed styrke til at vinde markedsandele på udvalgte områder. Grunden til, at det er vigtigt for din virksomhed at have en vækststrategi, er, at du på den måde kan sikre din konkurrenceevne.

Hvad er forskellen på organisk og uorganisk vækst?

Integration, som er opkøb af virksomheder, kaldes uorganisk vækst. Diversifikation, som anvendes, når den organiske vækst begrænses, og når opkøb af andre virksomheder er for finansielt dyrt.

Hvad er en Omkostningsleder?

Omkostningsleder er den virksomhed, der vil konkurrere på prisen, og som vil forsøge at øge kundernes opmærksomhed på prisen. Det er typisk produkter, hvor kunderne ikke har præference for én producents produkt frem for de andre produkter på markedet.

Hvad bruger man vækststrategi til?

En vækststrategi er en strategi, som skal give din virksomhed styrke til at vinde markedsandele på udvalgte områder. Grunden til, at det er vigtigt for din virksomhed at have en vækststrategi, er, at du på den måde kan sikre din konkurrenceevne.

Hvilke fire konkurrencestrategier findes der?

Men nu drejer det sig specifikt om, hvordan en virksomhed kan opnår en fordelagtig konkurrenceposition i selve branchen. De fire strategier er: Omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus, differentieret fokus.

Hvad er en organisk vækst?

Organisk vækst er et selskabs vækst ved egen kraft. Modsat er vækst ved opkøb af andre selskaber. Sidstnævnte betegnes ofte akkvisitiv vækst.

Hvornår er en virksomhed en Højvækstvirksomhed?

Indholdsbeskrivelse. Nye højvækstvirksomheder er virksomheder, som er op til fem år gamle, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden.

Hvad er Omkostningsleder strategien?

Definition. En strategi, som virksomheder anvender for at skabe lave omkostninger i deres niche. Formålet er at reducere driftsomkostningerne og derved skabe en konkurrencemæssig fordel overfor konkurrenterne. Omkostningsleder er en del af Porters generiske strategier.

Hvad er en Differentieringsstrategi?

Differentieringsstrategien indebærer, at virksomheden udbyder en betydelig variation af produkter til forskellige markedssegmenter, fx mærkevarer.