Table of Contents:

  1. Hvad er den yngste religionen?
  2. Hvad er forskellige i mellem jødedommen og kristendommen?
  3. Hvor store er religionerne?
  4. Hvad var den første religion i Danmark?
  5. Hvilke tre religioner er monoteistiske?

Hvad er den yngste religionen?

Islam er den yngste af verdensreligionerne, og er en lovreligion. Loven (Sharia) omfatter både de religiøse forskrifter og de sociale og juridiske forpligtelser. Et vigtig træk ved islam gennem historien er den uadskillelige forbindelse mellem politik og religion.

Hvad er forskellige i mellem jødedommen og kristendommen?

Der er desuden en gammel tradition, som identificerer jødedom med Den Jødiske Bibel eller Det Gamle Testamente i kristen sammenhæng, mens kristendom omvendt forstås som udvidet jødedom, det vil sige Det Gamle Testamente tilføjet Det Nye Testamente; men i så fald står man med et uhåndterbart tidsspand på mere end 1.000 ...

Hvor store er religionerne?

Hvor store er religionerne?
De største religioner
ReligionTilhængere
Kristendom1.900.174.000
Islam1.033.453.000
Hinduisme764.000.000

Hvad var den første religion i Danmark?

Danmark var kristent før de øvrige nordiske lande, hvor store områder forblev hedenske, længe efter landet officielt var blevet kristent.

Hvilke tre religioner er monoteistiske?

Ordet monoteisme kommer af mono- og græsk theos 'gud' og -isme. Monoteisme er især karakteristisk for jødedom, kristendom, islam og heraf påvirkede religioner, fx sikhernes religion. Se også monolatri. Dyrkelse af flere guder kaldes polyteisme.