Table of Contents:

 1. Hvad kommer efter billiarder?
 2. Hvor mange nuller er der på en Quadrillion?
 3. Hvad kommer efter en Quadrillion?
 4. Hvad er højest billion eller trillion?
 5. Hvad er størst billion eller trillion?
 6. Hvad hedder 1.000 000.000 000.000 000?
 7. Hvad hedder tallet med 15 nuller?
 8. Hvilket tal har 10 nuller?
 9. Hvad er 1000 milliarder?
 10. Hvad er større end en milliard?
 11. Hvor meget er en trillion?
 12. Hvor meget er en amerikansk trillion?
 13. Hvad er en billion i USA?
 14. Hvor mange nuller er der i en trillion?

Hvad kommer efter billiarder?

1.000.000.000.000.000
Listning af tal - fra 1 million til 100 billiarder >
Ordinaltal1.000.000.000.000.000.
Faktorer2
Romertal

Hvor mange nuller er der på en Quadrillion?

1.000.000.000.000.000.000.000.000 - kvadrillion (?)

Hvad kommer efter en Quadrillion?

TalDanske navneAmerikanske navne
1012BillionTrillion
1015BilliardQuadrillion
1018TrillionQuintillion
1021TrilliardSextillion

Hvad er højest billion eller trillion?

I Kontinentaleuropa, herunder Skandinavien, anvendes mest den lange skala, og i engelsktalende lande bruges mest den korte. Talordene milliard, billiard osv. er altså ikke med i den korte skala. Mens million betyder det samme på de to skalaer så har talordene billion, trillion osv.

Hvad er størst billion eller trillion?

Trillion, tallet 1018, dvs. det tal, der i titalssystemet skrives som et ettal efterfulgt af 18 nuller. I visse lande, fx USA, betegner en trillion dog 1012 (en billion).

Hvad hedder 1.000 000.000 000.000 000?

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (en kvintillion) er: Det naturlige tal efter 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999, derefter følger 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001. Et heltal. Et lige tal.

Hvad hedder tallet med 15 nuller?

Den lange og den korte skala for store tal
Decimaltal10mLang skala
Navn
01015billiard
0 0001018trillion
0 000 0001021trilliard

Hvilket tal har 10 nuller?

1,0 × 109 betyder milliard: et 1-tal efterfulgt af ni nuller: 000, og 1,0 × 10−9 betyder en i milliartendedel eller 0,0. Ved at skrive 109 i stedet for ni nuller, sparer man en masse nuller bare for at se, hvor langt tallet er.

Hvad er 1000 milliarder?

En billion er tusinde milliarder, eller en million millioner =1012 = 1.000.000.000.000.

Hvad er større end en milliard?

Talordene milliard, billiard osv. er altså ikke med i den korte skala. Mens million betyder det samme på de to skalaer så har talordene billion, trillion osv.

Hvor meget er en trillion?

1.000.000.000.000.000.000. En trillion er på dansk tallet for en milliard milliarder, dvs. 1018 = 1.000.000.000.000.000.000.

Hvor meget er en amerikansk trillion?

En trillion er på dansk tallet for en milliard milliarder, dvs. 1018 = 1.000.000.000.000.000.000. SI-præfikset E for eksa- angiver en trillion. I amerikansk terminologi er en trillion lig med en million millioner, som på dansk kaldes en billion.

Hvad er en billion i USA?

På britisk engelsk kan billion både betyde en milliard (short scale) og en million millioner (long scale), hvorimod en amerikansk billion altid er en milliard.

Hvor mange nuller er der i en trillion?

En trillion er på dansk tallet for en milliard milliarder, dvs. 1018 = 1.000.000.000.000.000.000. SI-præfikset E for eksa- angiver en trillion. I amerikansk terminologi er en trillion lig med en million millioner, som på dansk kaldes en billion.