Table of Contents:

 1. Hvad er SFO en forkortelse for?
 2. Er SFO under dagtilbudsloven?
 3. Hvor gammel skal man være for at arbejde i SFO?
 4. Hvad er en god SFO?
 5. Hvor meget koster det at gå i SFO?
 6. Hvornår går man i SFO?
 7. Er fritidshjem og SFO det samme?
 8. Hvem har skrevet dagtilbudsloven?
 9. Hvad kræver det at arbejde i SFO?
 10. Hvilke jobs kan man få som 11 årig?
 11. Hvad er god fritidspædagogik?
 12. Hvad laver en pædagog i SFO?
 13. Hvad koster en SFO plads i Århus?
 14. Hvad koster førskole?
 15. Hvornår stopper man med at gå i SFO?

Hvad er SFO en forkortelse for?

En skolefritidsordning er et tilbud på en folkeskole om pasning for børn, der er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse, jf. folkeskolelovens § 3 stk. 7.

Er SFO under dagtilbudsloven?

Fritidshjem er et tilbud til børn i skolealderen. Reglerne for fritidshjem står i dagtilbudsloven. Fritidshjem skal bygge på demokratiske værdier, og børnene skal have medbestemmelse og medansvar, så de får indflydelse på deres dagligdag.

Hvor gammel skal man være for at arbejde i SFO?

Minimumsalderen er 4 år og 10 måneder. Optagelse i SFO vil kunne ske, uanset på hvilket tidspunkt af året barnet bliver 4 år og 10 måneder. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år.

Hvad er en god SFO?

Den gode sfo skaber betingelser for, at børnene kan være sammen og indgå i nogle gode, forpligtende forhold. Børn har mange afbrudte kontakter i dag, så det at kunne få etableret venskaber og sociale relationer er meget vigtigt, og det får man kun, hvis der et psykisk rum, der giver mulighed for det." Børnene står af.

Hvor meget koster det at gå i SFO?

Priser for fritidsinstitutioner, klub og specialfritidstilbud. En plads i fritidsinstitution koster 1.656 kroner om måneden. Juli-måned er betalingsfri. En plads i specialfritidsinstitution koster 1.656 kroner om måneden.

Hvornår går man i SFO?

På de fleste fritidshjem og SFO´er går børn i alderen seks til ti år. Det vil sige fra 0. til og med 3. Klasse.

Er fritidshjem og SFO det samme?

Fritidshjemmet bor i egne lokaler og har egne legefaciliteter, der afspejler fritidshjemmets pædagogiske grundlag. KKFO'erne placeres inde for skolens matrikel, deler ofte lokaler og legefaciliteter med skolen. Nogle SFO'ere har egne lokaler, men de fleste steder deles lokalerne med skolen.

Hvem har skrevet dagtilbudsloven?

Dagtilbudsloven og bekendtgørelser | Børne– og Undervisningsministeriet.

Hvad kræver det at arbejde i SFO?

Hvis arbejdet i SFO skal fungere godt for både pædagoger og børnene, kræver det gode normeringer og en skoleledelse, der ikke konstant prioriterer fritidsdelen sidst. Selv arbejder Charlotte på en skole, hvor hun var med fra starten og sammen med kollegerne fik indflydelse, da skolen skulle bygges.

Hvilke jobs kan man få som 11 årig?

Hvis du er under 13 år, må du som udgangspunkt ikke have et arbejde....Men du kan dog tilladelse til at arbejde med nogle bestemte kulturelle aktiviteter som:
 • sportsaktiviteter.
 • opvisninger.
 • koncerter.
 • teaterforestillinger.
 • cirkusforestillinger.
 • radio og tv.
 • filmoptagelser og reklamefilm, herunder modelarbejde.

Hvad er god fritidspædagogik?

Den traditionelle fritidspædagogik er kendetegnet ved bl. a. et ønske om at værne om børnenes fritid, og centralt står modsætningsforhold som den frie leg over for undervisning, fritid over for skoletid, og selvbestemmelse over for voksenbestemmelse (Ankerstjerne, 2013; 631).

Hvad laver en pædagog i SFO?

Pædagogerne i SFO spiller en central rolle i børnenes skoleliv. Udover at tilbyde rum for leg og læring om eftermiddagen efter undervisning, er de også understøttende og medskabende til, at børnene kan få det bedste ud af undervisningen.

Hvad koster en SFO plads i Århus?

Betaling for SFO er i perioden fra 1. august 2021 til 30. juni 2022 på 1.380 kroner/måned. Juli er betalingsfri måned.

Hvad koster førskole?

Førskole, Skolefritidsordning (SFO), klub og ungdomsklub
InstitutionstypeKr. pr. måned i 2022
Skolefritidsordning 0.-3. klasse1.816
Klubtilbud 4. klasse1.168
Klubtilbud 5. klasse1.012
Klubtilbud 6. klasse889

Hvornår stopper man med at gå i SFO?

Skolefritidsordninger er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De hører under folkeskolen. Forældrebetaling, fripladstilskud og mellemkommunal betaling af skolefritidsordning.