Table of Contents:

 1. Hvad er en kalenderdag?
 2. Hvad er et kald?
 3. Hvad betyder ordet nette?
 4. Hvad er et farvand?
 5. Hvad betyder overhørt?
 6. Hvad er 14 kalenderdage?
 7. Hvad er en hverdag?
 8. Hvad betyder denne Emoji 😏?
 9. Hvad hedder de danske farvande?
 10. Hvad hedder farvandet som ligger mellem Nordjylland og Sydnorge?
 11. Hvad betyder overhøring?
 12. Hvad betyder vandvognen?
 13. Hvad betyder 14 dages opsigelse?

Hvad er en kalenderdag?

Kalenderdage, arbejdsdage eller dagsværk I omregningen af kalenderdage optræder en mellemenhed : arbejdsdage. De relative mål for fraværet opgøres ved det gennemsnitlige fravær og ved gra- den af fravær.

Hvad er et kald?

Kald og stand er i luthersk tradition brugt om menneskers livsopgave og arbejde. Vendingen udtrykker, at livet er bundet til de ordninger, som Gud har skabt, den stand, man tilhører i såvel familiemæssig (fx som hustru) som kirkelig (fx som døbt) og social (fx som øvrighed) henseende.

Hvad betyder ordet nette?

obj.: gøre pænt i stand ell. orden; fikse op; smukkisere; næsten kun: fikse en persons (især: en dames) ydre, paaklædning, frisure op. III. nette, v.

Hvad er et farvand?

Ofte mellem et fastland og en ø eller mellem to øer. Et synonym er et sund, hvis egentlige betydning er "noget man kan svømme over".

Hvad betyder overhørt?

Er du kommet til at lytte til en samtale, som ikke var rettet mod dig? Så har du overhørt en samtale. Eller har du bevidst undladt at høre efter, hvis nogen har snakket til dig? Så har du overhørt, hvad der blev sagt. ”Overhøre” kan nemlig betyde begge dele.

Hvad er 14 kalenderdage?

Er du ansat som funktionær, er det muligt at aftale en prøvetid på 3 måneder. I denne periode kan din arbejdsgiver opsige dig med et varsel på 14 kalenderdage. Vil du selv sige op, kan du gøre det med dags varsel, medmindre I har aftalt, at du også skal give et varsel på 14 kalenderdage.

Hvad er en hverdag?

mandag til fredag i modsætning til weekend og søgnehelligdage. Det skyldes indførelse af femdagesugen, hvor lørdag ikke længere er arbejdsdag. Første brug af "hverdage" i betydningen mandag til fredag stammer fra 1955, men det blev almindeligt fra 1980'erne..

Hvad betyder denne Emoji 😏?

Betydningen af emoji-symbol 😏 er ansigt med smørret grin, det er relateret til ansigt, ansigt med smørret grin, smørret, kan den findes i emoji-kategori: "😂 Smilys og følelser" - "🤐 ansigt-neutral-skeptiske".

Hvad hedder de danske farvande?

Danmark - indre farvande, De indre danske farvande (Skagerrak, Kattegat og Bælthavet) udgør et fladvandet overgangsområde mellem den oceanisk påvirkede Nordsø og den kontinentalt prægede Østersø.

Hvad hedder farvandet som ligger mellem Nordjylland og Sydnorge?

Skagerrak er navnet på den del af Nordsøen, som ligger mellem Jylland, svenske Bohuslän og det sydlige Norge. Skagerrak har gennem Kattegat og sundene Øresund, Storebælt og Lillebælt forbindelse med Østersøen.

Hvad betyder overhøring?

At høre noget det ikke var meningen man skulle høre. At undlade at høre efter. At udspørge en eller flere personer. Fx i en lektie, ville man blive overhørt i sin lektie.

Hvad betyder vandvognen?

vogn, hvori der transporteres vand, fx. til brandslukning, til vanding af kreaturer paa marken, ell. vogn, kærre indrettet til oversprøjtning af veje og gader (til dæmpning af støv), til vanding af afgrøder olgn. S&B.

Hvad betyder 14 dages opsigelse?

Det er arbejdsgiveren, der har 14 dages opsigelse i prøvetiden. Som arbejdstager kan man sige op fra dag til dag, medmindre man har aftalt andet - fx. 14 dages varsel. I prøvetiden er du derfor frit stillet (til gengæld også uden løn) den dag, du siger op.