Table of Contents:

 1. Hvordan finde rman procent?
 2. Hvor mange procent billigere i forhold til normalprisen?
 3. Hvor stor er stigningen i procent?
 4. Hvordan finder jeg slutværdi?
 5. Hvad er den procentvise ændring?
 6. Hvor mange procent er prisen faldet?
 7. Hvordan regner man vækst?
 8. Hvordan lægger man procent til et tal?
 9. Hvad er begyndelsesværdien Hvis et tal der er steget?
 10. Hvordan finder man vækstraten?
 11. Hvor meget er 20% rabat?
 12. Hvad er ?
 13. Hvordan finder man Fremskrivningsfaktoren?

Hvordan finde rman procent?

Hvis man skal finde en procentdel af et tal, kan man starte med at dividere tallet med 100. Det gør man, fordi procent betyder hundrededele og hvis man dividerer tallet med 100, har man én hundrededel af tallet. Herefter ganger man med procenttallet og får dermed resultatet.

Hvor mange procent billigere i forhold til normalprisen?

For at finde forskellen mellem to tal i procent skal du først dividere tallene. Derefter ganger du med 100 også har du forskellen mellem to tal i procent.

Hvor stor er stigningen i procent?

Hvis en vare kostede 180,- og stiger til 210,- så er differencen lig med 210-180 = 30,-. Nu har vi differencen. Man skal så tage den og dividere med før-prisen (eller før-tallet). Det er i tilfældet her 30/180.

Hvordan finder jeg slutværdi?

Begyndelsesværdi og slutværdi Hvis man skal lægge en procentdel til et tal, kan man bruger denne formel: begyndelsesværdi * (1+ stigningsprocenten) = slutværdi Eksempel: En stol koster 300 kr., og den skal nu koste 25 pct. mere. 300 * (1 + 25 pct.)

Hvad er den procentvise ændring?

En procentvis ændring er forbundet med procentvise stigninger og fald. En procentvis stigning og et procentvis fald angives med numeriske værdier. Når man taler om en procentvis ændring er det derimod afgørende at have fortegn med. Således er brøken ikke angivet som en numerisk værdi i denne formel.

Hvor mange procent er prisen faldet?

Skema 1
SpørgsmålSvar
Et beløb vokser fra 500 kr. til 600 kr. Hvor mange procent er det vokset?00⋅100%=20%
Et beløb er faldet fra 600 kr. til 500 kr. Hvor mange procent er det faldet?00⋅100%=16,67%
Efter vi har lagt 10% til et beløb har vi 500 kr. Hvad havde vi før vi lagde 10% til?500100+10⋅100=454,55

Hvordan regner man vækst?

Når man vil beregne vækst i procent, handler det om at finde forskellen mellem to tal. Man ser på væksten fra starttidspunkt til sluttidspunkt beregnet som procent af startværdien. Derefter ganger man med 100 for at få tallet i procent.

Hvordan lægger man procent til et tal?

Hvis tallet er 60, vil beregningen se således ud: = 0,6. Hvis du skal finde ud af, hvad 20 % af 60 er, skal du nu gange procenttallet med 20, hvorefter du vil få resultatet. Det gør du således: 20 ∙ 0,6 = 12. Nu har du hermed fundet ud af 20 % af 60 er 12.

Hvad er begyndelsesværdien Hvis et tal der er steget?

Begyndelsesværdien er udgangspunkt for sammenligningen. Divider med det mindste tal (numerisk), hvis det er en procentvis stigning. Divider med det største tal (numerisk), hvis det er et procentvis fald.

Hvordan finder man vækstraten?

Vækstraten r bestemmes ved r=a−1 r = a − 1 .

Hvor meget er 20% rabat?

Eksempel på udregning med rabat: Rabatten er 20 % af 300 kr. Dvs. Man sparer altså 60 kr. i forhold til den gamle pris.

Hvad er ?

Procent af - Tabel til 300
Procent afForskel
19% af 300 er 57243
20% af 300 er 60240
21% af 300 er 63237
22% af 300 er 66234

Hvordan finder man Fremskrivningsfaktoren?

Når vi kender fremskrivningsfaktoren, finder vi skæringen med y-aksen ved at isolere b i en af de to ligninger:
 1. y1=b⋅ax1.
 2. y2=b⋅ax2.
 3. y=5⋅2x.