Table of Contents:

  1. Hvad er neoklassisk økonomisk teori?
  2. Hvad er neoklassisk?
  3. Hvad vil det sige at være Nykeynesianer?
  4. Hvilke tre instrumenter kan anvendes for at føre kontraktiv finanspolitik?
  5. Hvad mente Keynes om den liberalistiske opfattelse at økonomien er selvregulerende?
  6. Hvordan forklarer man økonomi?
  7. Hvordan fungere Danmarks økonomi?

Hvad er neoklassisk økonomisk teori?

Neoklassisk økonomisk teori er betegnelsen for en økonomisk teoriretning, der blev udviklet i perioden , og som på mange måder udgjorde en afgørende videreudvikling af den økonomiske videnskab i forhold til den foregående klassiske økonomiske teori.

Hvad er neoklassisk?

Ordet neoklassisk kan hentyde til flere forskellige begreber: Nyklassicisme – en stilretning inden for arkitektur, kunst og kunsthåndværk i 1700- og 1800-tallets Europa og Nordamerika, der havde antikkens græske og romerske kunst som forbillede.

Hvad vil det sige at være Nykeynesianer?

Nykeynesiansk økonomi er en retning inden for moderne makroøkonomi, der forener et keynesiansk udgangspunkt med et mikroøkonomisk grundlag. Prominente nykeynesianske økonomer er John B. Taylor, Stanley Fischer, Gregory Mankiw, David Romer, Olivier Blanchard, Nobuhiro Kiyotaki, Jordi Galí, og Michael Woodford.

Hvilke tre instrumenter kan anvendes for at føre kontraktiv finanspolitik?

Kontraktiv finanspolitik spare på udgifterne fx til overførselsindkomster. hæve sine indtægter ved en stigning på skatter og afgifter.

Hvad mente Keynes om den liberalistiske opfattelse at økonomien er selvregulerende?

Denne tankegang går ud på, at man mener samfundsøkonomien ikke er selvregulerende, og dermed ikke er i stand til selv at sikre efterspørgslen i samfundet, samt sikre at alle er i arbejde. Og keynesianister mener derfor, at staten skal øge efterspørgslen, da de mener denne har stor betydning for arbejdsløsheden.

Hvordan forklarer man økonomi?

Overordnet er økonomi betegnelsen for styring af materielle værdier, hvilket typisk vil være penge. Inden for erhvervsøkonomien beskæftiger man sig eksempelvis med områder som afsætning, regnskab og finansiering. Ordet økonomi er græsk og betyder husholdningens lov.

Hvordan fungere Danmarks økonomi?

Danmark er en lille åben økonomi, der er meget afhængig af sin udenrigshandel. I 2020 udgjorde værdien af landets samlede eksport af varer og tjenesteydelser 1263 mia. kr. eller 54,3 % af BNP, mens værdien af den samlede import var 1112 mia.