Table of Contents:

 1. Hvad står der i Koranen om tørklæder?
 2. Hvilken betydning har Hadithsamlingerne?
 3. Hvem kan blive kalif ifølge sunni muslimerne?
 4. Hvem er de fire retledte kaliffer Nævn deres navne i den rækkefølge som de blev kaliffer?
 5. Hvad hedder de 114 kapitler i Koranen?
 6. Hvad siger Koranen om kvinders hovedbeklædning?
 7. Hvad siger Koranen om?
 8. Hvad er forskellen på Koranen og hadith?
 9. Hvad er sunni og shia muslimerne uenige om?
 10. Hvad tror sunni muslimer på?
 11. Hvornår er man vantro?

Hvad står der i Koranen om tørklæder?

Der er kun få vers i Koranen – muslimernes hellige bog – der direkte omhandler kvindens klædedragt. Disse vers er blevet fortolket som religiøse begrundelser for, at muslimske kvinder skal gå med tørklæde. De mest kendte vers er sura 24, vers 31 i den nye danske oversættelse af Koranen (se kilder).

Hvilken betydning har Hadithsamlingerne?

De klassiske hadith-samlinger er tematisk opdelt, så enhver muslim kan slå op i den med henblik på at finde et svar på en given problematik. Hadithsamlingerne af Bukhari og Muslim b. al-Hajjaj anses af sunni-muslimer for at være de mest troværdige og autoritative.

Hvem kan blive kalif ifølge sunni muslimerne?

Shiitter og sunnitter ser forskelligt på udvælgelsen af kaliffer, idet shiitterne er af den opfattelse, at profeten Muhammed udpegede Ali til leder efter profetens død, og at imamerne så udpeger, hvem der skal være imam/leder efter deres død, mens sunnitterne mener, at udvælgelsen ikke bør baseres blot på slægtskab.

Hvem er de fire retledte kaliffer Nævn deres navne i den rækkefølge som de blev kaliffer?

Sammen med hans tre efterfølgere Umar ibn al-Khattab (kalif 634-44), Uthman ibn Affan (kalif 644-56) og Ali, der var kalif fra 656, indtil han blev myrdet i 661, betegnes hans periode indenfor sunnittisk tradition som Rashidun-kalifatet og de fire kaliffer som de retledte kaliffer.

Hvad hedder de 114 kapitler i Koranen?

Koranen er bygget op af 114 suraer (kapitler), der hver består af et antal ayat (vers). I Koranen står de længste suraer først, fx sura 2 (91 i Kåre Bluitgens ”Koranen kommenteret”) på 286 vers, mens sura 114 (7 i ”Kora- nen kommenteret”) på kun tre korte vers står sidst.

Hvad siger Koranen om kvinders hovedbeklædning?

Religiøs betydning Der står relativt lidt om kvinders beklædning i Koranen og den islamiske sunna, som er en nedskrevet samling af leveregler, der ifølge traditionen er overleveret fra Muhammed. Koranteksten siger således ikke udtrykkeligt, at hovedbeklædning er påbudt.

Hvad siger Koranen om?

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer hævder, at Koranen indeholder summen af de åbenbaringer, som profeten Muhammed fik overdraget af Gud via ærkeenglen Gabriel, fra han i 610 modtog den første åbenbaring, indtil han i 632 afgik ved døden i Medina.

Hvad er forskellen på Koranen og hadith?

Islams grundlægger Mohammed har selv fortalt om dem, der ville gøre det. Hans udsagn herom kaldes hadîth. Koranen anses for at være Allahs ord, som blev åbenbaret til Mohammed og blev nedskrevet i takt med, at Muhammed modtog åbenbaringerne. Først efter Muhammeds død blev udsagnene indsamlet.

Hvad er sunni og shia muslimerne uenige om?

Størstedelen af muslimerne (sunnierne) mente, at den mest kompetente blandt profettens tilhængere burde være hans efterfølger. Den anden gruppe (shiitterne) hældte mere til blodets bånd og mente, at Muhammed allerede havde udpeget sin fætter og svigersøn, Ali, som arvtager.

Hvad tror sunni muslimer på?

Sunni-muslimerne har navn efter sunna, Muhammeds sædvane. De higer efter af efterligne profetens levevis, er loyale over for det islamiske samfund og værner om islamiske traditioner.

Hvornår er man vantro?

Hedenskab eller paganisme er betegnelsen for en religion udover kristendommen, jødedommen og islam. Hedenskab bliver ofte betragtet som synonymt med vantro. Vantro bruges nedsættende om folk af en anden tro. Hedenskab kan også opfattes som nedsættende.