Table of Contents:

 1. Hvem skal underrettes ved dødsfald?
 2. Hvornår skal man kontakte bedemanden?
 3. Hvem betaler afdødes regninger?
 4. Hvem skal have besked ved dødsfald?
 5. Hvem får automatisk besked ved dødsfald?
 6. Hvem har dødsattesten?
 7. Hvornår hører man fra skifteretten ved dødsfald?
 8. Hvornår må man tømme et dødsbo?
 9. Hvordan finder man ud af hvornår en person skal begraves?
 10. Hvordan kan man se at døden er nær?
 11. Kan man komme i kontakt med de døde?
 12. Kan man få fri til begravelse?
 13. Hvem ringer man til når man finder en død person?
 14. Hvad koster skifteretten ved dødsfald?

Hvem skal underrettes ved dødsfald?

Findes der ingen pårørende eller andre nærtstående personer til afdøde, er det afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen.

Hvornår skal man kontakte bedemanden?

Kontakt til bedemand De fleste kontakter en bedemand i løbet af de første par timer efter dødsfaldet er indtruffet. Men er døden indtruffet om natten, kan man sagtens vente med at kontakte bedemand til den efterfølgende dag.

Hvem betaler afdødes regninger?

Hertil skal det bemærkes, at arvingerne i dødsboet ikke er forpligtede til at betale afdødes regninger, mens vedkommendes bankkonti er spærrede. Arvingerne bliver først forpligtet, når der er blevet udstedt en skifteretsattest, da gælden i dødsboet herefter skal betales med afdødes midler.

Hvem skal have besked ved dødsfald?

Når Folkeregistreret har registreret dødsfaldet, får alle som er koblet til deres system automatisk besked. Det kan f. eks. være forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP, som så går i gang med at udbetale eventuelle beløb til de efterladte.

Hvem får automatisk besked ved dødsfald?

Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på dødsattesten.

Hvem har dødsattesten?

En dødsattest er et juridisk dokument, der bekræfter at en person er død. En dødsattest udfyldes og indberettes elektronisk af den læge, som har foretaget ligsynet.

Hvornår hører man fra skifteretten ved dødsfald?

Skifteretten vil cirka 4 uger efter dødsfaldet kontakte den person, som bedemanden har oplyst som kontaktperson. Sagen kan både behandles ved et telefonmøde eller ved et fysisk møde i skifteretten, alt afhængig af den enkelte sag. Arvingerne skal her tage stilling til, hvordan boet skal behandles.

Hvornår må man tømme et dødsbo?

Hvornår må man rydde et dødsbo? Svaret er, at der ikke blive delt, solgt eller ryddet noget fra et dødsbo, før skifteretten har udstedt en skifteretsattest. Skifteretsattesten udstedes først, når skifteretten har besluttet, hvilken behandlingsform dødsboet skal have.

Hvordan finder man ud af hvornår en person skal begraves?

Når du vil have oplyst informationer om afdøde, kan du gå ind på borger.dk. Her er en selvbetjeningsløsning, hvor du vil blive guidet hen til den kommune, som benyttes til at søge efter afdøde. Du kan søge fra hvilken som helst kommune, da kommunesystemerne søger på tværs af alle kommuner.

Hvordan kan man se at døden er nær?

Disse tegn kan fortælle, at døden er nært forestående:
 1. Lysten til og behovet for mad og drikke mindskes.
 2. Forandringer i vejrtrækningen.
 3. Smerter.
 4. Bevidsthedsændringer.

Kan man komme i kontakt med de døde?

Så du kan altså bruge den clairvoyante til at få kontakt med en afdød person i dit liv. Lige nøjagtigt den afdøde du særligt gerne vil tale med igen. Fordi du har noget på hjertet, længes efter at høre fra personen, og vide at det er muligt i kan kommunikere.

Kan man få fri til begravelse?

Der findes ikke regler i hverken lovgivning eller overenskomstaftaler, der giver dig ret til at holde fri ved dødsfald eller begravelse. Du må derfor selv aftale med din arbejdsgiver, hvad du gør, hvis du ønsker at være fraværende, for eksempel i forbindelse med en begravelse.

Hvem ringer man til når man finder en død person?

Lægen skal bekræfte dødsfaldet og udfylde dødsattest Når der er sket et dødsfald, skal en læge bekræfte døden og udfylde en dødsattest. En dødsattest er beviset på, at en person er død. Som regel ringer man efter sin egen praktiserende læge. Du kan ringe til lægen eller lægevagten, når du er klar.

Hvad koster skifteretten ved dødsfald?

Uanset om boet behandles privat eller af en bobestyrer koster det en retsafgift på 2.500 kr. Hvis boets formue overstiger 1. million kr. skal der betales en yderligere afgift på 6.500 kr., når den endelige boopgørelse er færdig.