Table of Contents:

 1. Hvad betyder gul færdselstavle?
 2. Hvad betyder tavlerne?
 3. Hvilke betingelser for liv skal der være til stede på en exoplanet?
 4. Hvor langt gælder parkering forbudt skilt?
 5. Hvor lang og bred må en bil være?
 6. Hvad betyder gult vejskilt?
 7. Hvad er forbudstavle?
 8. Hvilke planeter ligger i den beboelige zone?
 9. Hvad menes der med den beboelige zone i et planetsystem?
 10. Hvilke regler gælder for standsning og parkering på en taxaholdeplads?
 11. Hvor langt gælder et vejskilt?
 12. Hvor lang må en bil være inkl gods?
 13. Hvornår skal gods afmærkes bredde?

Hvad betyder gul færdselstavle?

Tavlen kan anvendes til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst »Skole«, og over advarselstavlen opsættes to skiftevis blinkende gule lys.

Hvad betyder tavlerne?

Undertavler anbringes under en færdsels- tavle (kaldet hovedtavlen) og understre- ger, indskrænker eller udvider hovedtav- lens betydning. U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hoved- tavlens angivelse gælder. U 2: Hovedtavlens angivelse begynder 200 m fremme og slutter 800 m fremme målt fra hoved- tavlen.

Hvilke betingelser for liv skal der være til stede på en exoplanet?

For at en exoplanet kan betegnes som beboelig, er der en lang liste af faktorer, som skal tjekkes af. Planeten skal være i den beboelige zone, hvor vand kan være i sin flydende form. Det er også nødvendigt, at planeten har en atmosfære, som kan beskytte den fra skadelige radioaktive stråler fra dens værtsstjerne.

Hvor langt gælder parkering forbudt skilt?

Mindre end 3 meter fra siden af bilen til en spærrelinje. Mindre end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse. Mindre end 5 meter før udkørsel fra cykelsti. Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt.

Hvor lang og bred må en bil være?

Et køretøj ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 4. trækkende bils bredde med mere end 0,35 m i hver side.

Hvad betyder gult vejskilt?

I den danske færdselslov gælder der særlige regler omkring hovedveje, der altid er mærket med et hvidt og gult kvadratisk skilt. En primærrute kan være en hovedvej, men er det ikke nødvendigvis. Der er for reglerne omkring hovedveje også forskel på, om hovedvejen er inden for, eller uden for bebygget område.

Hvad er forbudstavle?

Forbudstavler angiver noget, der er forbudt. Forbudet gælder frem til anden information angiver dets ophør. Forbudstavlen kan også være forsynet med en undertavle, der specificerer forbuddet – f.

Hvilke planeter ligger i den beboelige zone?

Også Jord-lignende planeter er fundet inden for den beboelige zone med Kepler-22b som det første opsigtsvækkende eksempel. Her er NASA's opgørelse af små bebelige planeter pr. april 2015 (efter størrelse): Kepler-438b, Kepler-186f, Kepler-442b, Kepler-62f, Kepler-296e, Kepler-62e, Kepler-296f og Kepler-440b.

Hvad menes der med den beboelige zone i et planetsystem?

Den beboelige zone er et område omkring en stjerne, hvor temperaturen er lige tilpas, til at der kan eksistere flydende vand og hvor betingelserne er tilstede for liv som vi kender det. Dette område kaldes også for Guldlok-zonen, efter eventyret, idet der ikke er for varmt eller koldt, men derimod lige tilpas.

Hvilke regler gælder for standsning og parkering på en taxaholdeplads?

På jernbanespor – i havneområder er det dog tilladt at standse på sporet (ikke parkere). På taxaholdeplads. Ved optrukket gul kantlinje/kantstensafmærkning. I modsatte side af vejen – medmindre denner er ensrettet eller mindre befærdet.

Hvor langt gælder et vejskilt?

Peger pilen opad, gælder skiltet fra standeren og frem til næste vejkryds. Peger pilen nedad, gælder skiltet fra standeren og bagud til forrige vejkryds.

Hvor lang må en bil være inkl gods?

Når du skal transportere gods i bil eller på trailer, længden på det maks. være 12 meter. Den samlede længde af vogntoget – altså bil plus trailer, dog ikke overstige 18,75 meter. Bredden for bil eller trailer med læs ikke overstige 2,55 meter.

Hvornår skal gods afmærkes bredde?

Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste punkt, skal godset være afmærket. Stk. 2. Afmærkningen foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.