Table of Contents:

 1. Hvad er en pålidelig eller upålidelig fortæller?
 2. Hvad er Udsigelsesforhold?
 3. Hvad er en observerende fortæller?
 4. Hvad er Fortællertype?
 5. Hvad handler Sildig Opvaagnen om?
 6. Hvad er budskabet i Sildig Opvaagnen?
 7. Hvordan analysere man Fortællerforhold?
 8. Hvad er en 3 persons alvidende fortæller?

Hvad er en pålidelig eller upålidelig fortæller?

En fortæller, der har unormale sproglige vaner, kan også virke upålidelig. Hvis han bruger mange afbrudte og usammenhængende sætninger, udråb, indskud, umotiverede repetitioner eller er tøvende, virker han måske ustabil og dermed mindre pålidelig.

Hvad er Udsigelsesforhold?

Det interessante ligger ikke så meget i det, der bliver fortalt om, for det kan ofte være sært udramatisk, som det ligger i udsigelsesforholdene – det vil sige hvem, der siger hvad, hvornår og på hvilken måde – samt i det skisma, man som læser står i, når man skal fortolke teksterne.

Hvad er en observerende fortæller?

Den observerende fortæller / fluen på væggen Fortælleren ved ikke, hvad personerne i historien tænker, men fortæller blot hvad der sker. Denne slags fortæller kaldes nogle gange for "fluen på væggen". Alt er set udefra (ydre synsvinkel).

Hvad er Fortællertype?

Den personbundne fortæller Fortælleren følger én person i handlingen, og ved hvad han/hun tænker og føler. Fortælleren kender til alt, hvad personen oplever og tænker (indre synsvinkel), men sommetider ser fortælleren også noget i omgivelserne, som personen ikke kan se (kombineret synsvinkel).

Hvad handler Sildig Opvaagnen om?

Sildig Opvaagnen fra 1828 er en novelle af Steen Steensen Blicher. Fortælleren, byens præst, beretter om et trekantsdrama i en købstad. Lægens hustru Elise indleder efter en forveksling under et maskebal et forhold til en kaptajn.

Hvad er budskabet i Sildig Opvaagnen?

Sildig Opvaagnen” handler rigtig meget om hemmelige følelser, især hemmelig forelskelse. Ordene “hemmelig” og “lønlig” (det vil sige “skjult” eller “hemmelig”) er nøgleord i novellen.

Hvordan analysere man Fortællerforhold?

Tekstanalyse: At identificere og bruge fortælleren i en analyse
 1. Hvordan berettes historien? I tredje, i anden eller i første person?
 2. Præsenteres du for flere synsvinkler?
 3. Hvordan forholder fortælleren sig til personerne?
 4. Hvordan forholder fortælleren sig til handlingen i historien?

Hvad er en 3 persons alvidende fortæller?

En fortæller der har fuldt overblik over alle handlinger og personer hvis tanker han kender. Han kommenterer gerne og henvender sig måske også til læseren. Personerne optræder i tredje person (han, hun, de).