Table of Contents:

 1. Hvad er Hegnspligt?
 2. Hvor højt må et hegn være mod nabo?
 3. Hvad er Fælleshegn?
 4. Kan man forlange hegn i skel?
 5. Hvordan finder jeg ud af hvor stor min grund er?
 6. Hvem skal betale for nyt hegn?
 7. Hvor højt må et plankeværk være?
 8. Hvor langt skal hegn stå fra skel?
 9. Hvordan finder jeg skellet på min grund?
 10. Kan man kræve et Fælleshegn?
 11. Hvor tæt på skel må man Terrænregulere?
 12. Kan man kræve fælleshegn?
 13. Hvem ejer et jordstykke?
 14. Hvem ejer matriklen?
 15. Hvem skal betale landmåler?

Hvad er Hegnspligt?

Hegnsloven indeholder en almindelig regel om hegnspligt i naboskel. Hegnspligten betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om, at naboen deltager i arbejdet og udgifterne ved opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Hvor højt må et hegn være mod nabo?

Du og din nabo bestemmer selv, hvor højt I ønsker jeres hegn skal være. Kan I ikke blive enige, så hækken eller plankeværket højst være 2 meter højt. Samme regler gælder, hvis du hegn ligger ud mod en offentlig vej. Hvis din grund skråner, gælder det om at få talt med naboen og blive enige om en løsning.

Hvad er Fælleshegn?

Et fælleshegn er karakteriseret ved, at det står lige i skellinjen. Kig efter skelpæle eller et matrikelkort for at finde skellinjen. En landinspektør kan fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed. Et fælleshegn skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille din og din nabos grund.

Kan man forlange hegn i skel?

Må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. Det vil fx sige, at det ikke må fjerne mulighed for lys, luft eller udsigt. Et levende eget hegn kan forlanges klippet ned, hvis det påfører naboen større ulemper end fælleshegnet. Du står selv for vedligeholdelsen.

Hvordan finder jeg ud af hvor stor min grund er?

Skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Du skal indhente de såkaldte måleblade, hvis du vil kende skellenes nøjagtige placering. På målebladene er målene til skellet angivet, og de er typisk produceret i forbindelse med en konkret udstykning, som det har været reglen siden 1950'erne.

Hvem skal betale for nyt hegn?

Du skal selv betale udgifterne til eget hegn. Desuden må det ikke genere fælleshegnet, så man ikke kan vedligeholde det – fx klippe hækken eller male plankeværket.

Hvor højt må et plankeværk være?

Som udgangspunkt du og din nabo selv bestemme, hvor høj hækken eller plankeværket imellem jer skal være. Hvis I ikke kan blive enige, skal højden fastsættes til mellem 1,8 og 2 meter. Det samme gælder hegnet ud mod en offentlig vej. På landet kan fælleshegnet, som typisk er træer, dog være 5 meter højt.

Hvor langt skal hegn stå fra skel?

Eget hegn står oftest parallelt med skellinjen og er placeret mindre end 1,75 meter fra skellet. Inden du ændrer udseende på eget hegn, skal du følge hegnslovens regler. Et indre hegn derimod følger enten ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet.

Hvordan finder jeg skellet på min grund?

Hvordan finder du skellet Kan du ikke finde skelsten eller skelpæle på din ejendom, og har du brug for at vide præcist hvor skel ligger, skal du kontakte en landinspektør. Har du brug for hjælp til at finde skellet, kan du se skel på Kort over kommunen.

Kan man kræve et Fælleshegn?

Der er som udgangspunkt hegnspligt i Danmark. Det betyder, at du eller din nabo kan kræve, at der bliver opsat fælleshegn mellem jeres grunde i skellinjen. Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Hvor tæt på skel må man Terrænregulere?

Typisk naboen maksimalt terrænregulere 0,5 meter Grænsen kan variere fra kommune til kommune, men typisk er det tilladt at terrænregulere +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn. Naboen altså ikke fylde mere jord på og derved hæve niveauet på sin grund med mere end en halv meter.

Kan man kræve fælleshegn?

Der er som udgangspunkt hegnspligt i Danmark. Det betyder, at du eller din nabo kan kræve, at der bliver opsat fælleshegn mellem jeres grunde i skellinjen. Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Hvem ejer et jordstykke?

Om Find Ejeren Med appen Find Ejeren kan du med få klik foretage opslag på KRAK.dk eller 118.dk, hvor du kan få kontaktinformationer på ejer, lejer eller administrator af den ejendom eller det jordlod du befinder dig ved. Appen er udarbejdet af Geoinfo, med bidrag af hundeførere i Schweiss-registret og Naturstyrelsen.

Hvem ejer matriklen?

Den nye app anvender data fra Matriklen, Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregistret til at finde ejer- og adresseoplysninger for et bestemt jordstykke, og herefter kan der via et link laves direkte opslag på krak.dk eller 118.dk for at få de ønskede kontaktoplysninger.

Hvem skal betale landmåler?

Det påhviler den, der ønsker skelforretning at betale omkostningerne. Dog kan det overlades til det kommunale hegnssyn at træffe afgørelse om fordeling af omkostningerne, såfremt den ene part ønsker det.