Table of Contents:

 1. Hvad gemmer Rigsarkivet om dig?
 2. Hvordan får man adgang til Rigsarkivet?
 3. Er kirkebøger offentlige?
 4. Hvad kan man finde på Rigsarkivet?
 5. Hvad opbevarer Rigsarkivet?
 6. Hvor finder jeg oplysninger om mig selv?
 7. Hvor kan jeg se alt om mig selv?
 8. Kan man selv søge i Rigsarkivet?
 9. Er kirkebøger digitale?
 10. Hvor kan man se kirkebøger?
 11. Hvor finder man dødsattester?
 12. Hvordan bliver man slægtsforsker?
 13. Hvem abonnerer på mit CPR?
 14. Hvor finder jeg en oversigt over mine tidligere arbejdsgiver?
 15. Hvad er offentlige registre?

Hvad gemmer Rigsarkivet om dig?

Arkivloven giver dig ret til at få udleveret oplysninger om dig selv i offentlige arkiver gratis. Det betyder groft sagt, at du kan bede om oplysninger og kopier af dokumenter, som indeholder dit navn. Oplysninger om din fars bopæle og ægteskaber mv.

Hvordan får man adgang til Rigsarkivet?

Tilgængelighedsreglerne er fastsat i Arkivloven og skal beskytte personfølsomme og fortrolige oplysninger. Hvis du er i tvivl om, du skal søge om tilladelse for at se et arkivalie, kan du prøve at bestille det frem til læsesalen. Hvis du skal søge om tilladelse for at se arkivaliet, får du besked pr. e-mail.

Er kirkebøger offentlige?

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde cpr-numre og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 100 år. kan benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen.

Hvad kan man finde på Rigsarkivet?

De scannede arkivalier omfatter blandt andet kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, skifteprotokoller og meget mere. Rigsarkivets Indtastningsportal indeholder indtastninger af indholdet af bl. a. ansøgninger om erindringsmedaljer, dødsattester, Sønderjyske arkivalier og Vestindiske arkivalier.

Hvad opbevarer Rigsarkivet?

Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Vores samlinger dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Hvor finder jeg oplysninger om mig selv?

I CPR registerindsigt kan du se, hvilke oplysninger der er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR). Alle, der er registrerede i CPR, har ret til gratis at få en registerindsigt.

Hvor kan jeg se alt om mig selv?

I CPR registerindsigt kan du se, hvilke oplysninger der er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR). Alle, der er registrerede i CPR, har ret til gratis at få en registerindsigt.

Kan man selv søge i Rigsarkivet?

Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som findes i Rigsarkivet. Bestil oplysninger om dig selv.

Er kirkebøger digitale?

Der er p.t. ikke planer om at digitalisere de kirkebøger, der er yngre end 1960 (for fødte, konfirmerede og viede) og 1969 (døde). Kirkebøgerne kan benyttes på læsesalene iht. gældende regler i arkivloven.

Hvor kan man se kirkebøger?

Rigsarkivet kan desuden lave en udskrift eller en attest fra en kirkebog, et personregister eller fra en borgerlig ægteskabsbog, som du kan bruge som dokumentation.

Hvor finder man dødsattester?

Sådan finder du dødsattester i Sundhedsstyrelsens arkiv på Rigsarkivet. Find dødsattesterne via år, amtslægekreds, amtets byer og så amtets landområder sorteret efter lægekredse. Inden for hver by eller lægekreds ligger attesterne sorteret efter dødsdato.

Hvordan bliver man slægtsforsker?

Alle kan komme på Rigsarkivets læsesale og søge i arkivalierne. Rigsarkivet har læsesale i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Mange leder efter deres forfædre, nogle interesserer sig for deres egns historie og andre igen arbejder på et historisk forskningsprojekt eller er ved at skrive en eksamensopgave.

Hvem abonnerer på mit CPR?

Svaret på spørgsmålet er ikke mere kryptisk, end det kan findes ved at gå ind på cpr.dk og så klikke sig videre ind via NemID til det, der hedder registerindsigt. Her optræder en liste og offentlige og private organisationer, der abonnerer på adresse- og navneændringer i relation til dit personnummer.

Hvor finder jeg en oversigt over mine tidligere arbejdsgiver?

Alle dine ansættelser, hvor du har arbejdet mere end ni timer ugentlig, fremgår af oversigten. Dette link går til borger.dk/atp – Klik dig videre på 'Selvbetjening'. Bemærk, at du skal benytte NemID/MitID for at se dine egne oplysninger.

Hvad er offentlige registre?

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).