Table of Contents:

 1. Hvad betyder Tappernøje?
 2. Hvad betyder danske bynavne?
 3. Hvem navngiver byer?
 4. Hvorfor hedder byer noget med rød?
 5. Hvorfor ender byer på Borg?
 6. Hvorfor hedder det Sengeløse?
 7. Hvilke bynavne er der flest af?
 8. Hvad betyder strup i bynavne?
 9. Hvorfor hedder byer strup?
 10. Hvad betyder danske stednavne?
 11. Hvorfor ender byer på strup?
 12. Hvad betyder endelsen i bynavne?
 13. Hvorfor ender mange byer på løse?
 14. Hvorfor hedder det løse?
 15. Hvad betyder løse?

Hvad betyder Tappernøje?

Forleddet er verbet tappe, efterleddet adverbiet nøje, og forklaringen lyder "at man har været nøjeregnende med udskænkningen på den kro - Krug -, der oprindelig var ene om at bære navnet!" Så Tappernøje betød altså det, det lyder som.

Hvad betyder danske bynavne?

at stednavne er dannet af de mennesker der levede i og omkring det navngivne område, og de navngav efter hvad der var vigtigt for dem. En havn har altså tilsyneladende ikke været vigtig, men derimod har det været vigtigt at angive hvis der eksempelvis var handel.

Hvem navngiver byer?

Beboerne kunne ikke selv bestemme navn Men der er nok størst sandsynlighed for, at det er folk udefra, som har navngivet de her steder,« siger navnehistorikeren og uddyber. »I 1700-tallet flyttede bønderne ud fra landsbyfællesskaberne og navngav selv deres gårde efter eget valg.

Hvorfor hedder byer noget med rød?

Rød betyder ganske rigtig rydning, fx en rydning i en skov, hvor man har fældet træer for at gøre plads til en bebyggelse. Nogle gange er bebyggelsen vokset sig stor og kan i dag findes som en by med rød i bynavnet. Rød kan også med tiden være blevet omdannet til endelsen rud eller rod (som fx i Eskerod).

Hvorfor ender byer på Borg?

Den nuværende betydning 'befæstet anlæg' findes i en del middelalderlige bebyggelsesnavne, blandt andet i købstadnavne som Kalundborg og Fåborg. Endelsen bruges senere i navne på ikke-befæstede herregårde, fx Wedellsborg, og især fra 1600-tallet i spottende navne på gårde og huse, fx Pjaltenborg og Pindborg.

Hvorfor hedder det Sengeløse?

Sengeløse »Endelsen 'løse' betyder oprindeligt lysning. I middelalderen blev 'løse' dog anvendt spottende i flere sammenhænge. For eksempel var Sengeløse et sted, hvor beboerne ikke havde senge. Der findes også Særkeløse, hvor beboerne havde ry for at være så fattige, at de ikke havde tøj på kroppen (særk = skjorte).

Hvilke bynavne er der flest af?

De 10 største byer i Danmark er:
 • København (Sjælland)
 • Aarhus (Jylland)
 • Odense (Fyn)
 • Aalborg (Jylland)
 • Esbjerg (Jylland)
 • Randers (Jylland)
 • Kolding (Jylland)
 • Horsens (Jylland)

Hvad betyder strup i bynavne?

Torp indgår derfor som efterled i et meget betydeligt antal nuværende danske, sydslesvigske og skånske bebyggelsesnavne og er betegnelse for en udflytterbebyggelse. Ordet har udviklet sig til formerne -rup, -drup, -trup og -strup. I forleddet indgår ofte personnavne, f. eks.

Hvorfor hedder byer strup?

Et stigende befolkningstal kunne naturligvis medføre at der blev etableret helt nye bebyggelser på hidtil udyrket jord. Man har ment at mange stednavne på -torp (der i nyere tid er blevet til -drup, -strup, -trup eller -rup) er udtryk for en sådan nyopdyrkning i vikingetiden.

Hvad betyder danske stednavne?

Et stednavn er ifølge Den Danske Ordbog et 'navn på en lokalitet, fx en by, et vandløb, en skov eller en vej'. I dette afsnit kan du lære mere om danske stednavne. Et stednavn er ifølge Den Danske Ordbog et 'navn på en lokalitet, fx en by, et vandløb, en skov eller en vej'.

Hvorfor ender byer på strup?

Man har ment at mange stednavne på -torp (der i nyere tid er blevet til -drup, -strup, -trup eller -rup) er udtryk for en sådan nyopdyrkning i vikingetiden. I mere end halvdelen af disse stednavne, dvs.

Hvad betyder endelsen i bynavne?

By-endelsen blev ofte kombineret med beskrivelser af naturen som i Skovby, eller af hvem der boede der. For eksempel om det var karle, som boede i byen. Dit bynavn kan også ende på –rød. –rød betyder, at stedet blev ryddet, og ofte beskriver forleddet, hvad det var en plante eller træ, som man ryddede væk.

Hvorfor ender mange byer på løse?

Sengeløse »Endelsen 'løse' betyder oprindeligt lysning. I middelalderen blev 'løse' dog anvendt spottende i flere sammenhænge. For eksempel var Sengeløse et sted, hvor beboerne ikke havde senge. Der findes også Særkeløse, hvor beboerne havde ry for at være så fattige, at de ikke havde tøj på kroppen (særk = skjorte).

Hvorfor hedder det løse?

»Endelsen 'løse' betyder oprindeligt lysning. I middelalderen blev 'løse' dog anvendt spottende i flere sammenhænge. For eksempel var Sengeløse et sted, hvor beboerne ikke havde senge. ... Spottenavne stammer typisk fra middelalderen.

Hvad betyder løse?

-Løse, endelse i danske stednavne, egentlig to ord, 1) 'uden, manglende', afledt af løs, jf. opr. spottenavne som Sengeløse (stedet 'uden seng'), og Særløse (stedet 'uden særk') med tidligste skriftlige overlevering fra -t., 2) 'lysning, åben plads', sandsynligvis beslægtet med lys.