Table of Contents:

 1. Hvad er et Regnvandsbed?
 2. Hvilke planter kan tåle meget vand?
 3. Kan man bruge sommerdæk om vinteren?
 4. Kan man køre på vinterdæk hele året rundt?
 5. Hvad er LAR løsning?
 6. Hvem må udføre et regnbed?
 7. Hvordan dræner jeg min have?
 8. Hvad kan gro i våd jord?
 9. Kan man få en bøde for at køre med sommerdæk om vinteren?
 10. Hvor mange kører på sommerdæk om vinteren?
 11. Hvor lang tid må man køre med vinterdæk?
 12. Kan bil synes med vinterdæk om sommeren?
 13. Hvordan laver man et Regnvandsbed?
 14. Hvorfor laver man LAR løsninger?
 15. Hvor langt skal en faskine være fra huset?

Hvad er et Regnvandsbed?

Et regnvandsbed er en nem og smuk løsning, hvis du vil opsamle regnvand på din grund. Det kan fx være fra dit tag eller din terrasse. Anlægget sikrer en langsom nedsivning af dit regnvand gennem jordlagene. Et regnvandsbed anlægges i din have.

Hvilke planter kan tåle meget vand?

Stauder er en rigtig god mulighed, og både gul iris, hjortetrøst, nyserøllike og trævlekrone egner sig til regnbede. Også buske som bærmispel, surbær, rød kornel og havtorn er velegnede, og hvis du også vil have andre bærbuske, kan både blåbær og solbær tåle forholdene.

Kan man bruge sommerdæk om vinteren?

Om vinteren giver sommerdæk dårlig acceleration. Vinterdæk eller snedæk fungerer langt bedre på snedækkede veje. Samtidig har sommerdæk lav rullemodstand, hvilket øger bremselængden på is og sne. Et vinterdæk har en dyb tråd med riller, der graver sig ned i sne og griber fast i is, så bremselængden bliver kortere.

Kan man køre på vinterdæk hele året rundt?

Vinterdæk kan ikke lide varme veje Men hvis du kører på vinterdæk hele året, vil den fleksible tråd blive slidt mere i varmen. Det kan reducere levetiden med helt op til 60 %. Dækkene skal sandsynligvis udskiftes tidligere, end hvis de bliver taget af i foråret.

Hvad er LAR løsning?

LAR: Lokal Afledning af Regnvand Nedsivning - gennem faskiner, regnbede, græsplæner eller grøfter. Fordampning - typisk gennem grønne tage, som også kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftig regn. Lokal anvendelse - til havevanding eller til toiletskyl og tøjvask.

Hvem må udføre et regnbed?

Til- og frakobling til kloaksystemet skal foretages af en autoriseret kloakmester. Regnbede, faskiner og tilhørende ledninger du godt selv udføre.

Hvordan dræner jeg min have?

Smattede græsplæner og terrasser under vand er resultatet....Hoffman for at få et par gode råd til at komme vandmængderne i haven til livs.
 1. Rens afløbene. ...
 2. Tjek hældningen på terrassen. ...
 3. Prik huller i plænen. ...
 4. Grav drænrør ned. ...
 5. Lav en nedsivningssø
22. nov. 2019

Hvad kan gro i våd jord?

Liste over planter tilpasset vådbund
 • Askebladet Løn (Acer negundo)
 • Canadisk Hyld (Sambucus canadensis)
 • Drue-Hyld (Sambucus racemosa)
 • Dun-Birk (Betula pubescens)
 • Grå-El (Alnus incana)
 • Kvalkved (Viburnum opulus)
 • Pil (Salix) – flere arter.
 • Pile-Kornel (Cornus sericea)

Kan man få en bøde for at køre med sommerdæk om vinteren?

Er der ikke tale om vintervejr på vejene, må man principielt gerne køre med sommerdæk i perioden mellem mellem 1. december og 31. marts, selvom dette dog ikke anbefales. Bøden for ikke at køre med vinterdæk i vintervejr er 1200 SEK.

Hvor mange kører på sommerdæk om vinteren?

Omsætter man stikprøveresultatet til tal på landsplan svarer det til, at 260.000 personbiler kører på sommerdæk på de danske vinterveje ifølge Rådet for Større Dæksikkerhed. - Resultatet af dæktællingen fortæller, at omkring 260.000 biler kører rundt på sommerdæk.

Hvor lang tid må man køre med vinterdæk?

Det er lovpligtigt at have vinterdæk på bilen fra den 1. november til den 15. april, når det er vinterføre. Det vil sige, når vejene er dækket af sne, slud eller is.

Kan bil synes med vinterdæk om sommeren?

Når du kører på vinterdæk om sommeren, så kører du på et gummimateriale, der ikke er designet til sommertemperaturer og derfor slides dækkene hurtigere. Et nyt EU-direktiv træder i kraft den 20. maj og har til hensigt at ensrette bilsyn på tværs af landegrænserne i EU.

Hvordan laver man et Regnvandsbed?

Sådan laver du et smukt regnvandsbed
 1. Med et regnvandsbed gør du både haven smuk og frodig samtidig med, at du udnytter regnvandet og gør miljøet en tjeneste. ...
 2. Trin 1: Afmærk med snor eller haveslange, hvor bedet skal placeret. ...
 3. Trin 2: Løsn jorden 40-50 centimeter dybere, end hvad bedet skal være.

Hvorfor laver man LAR løsninger?

Fordele ved LAR Der dannes mere grundvand lokalt. Det lokale kloaksystem bliver ikke overbelastet og risikoen for oversvømmelser reduceres. Mulighed for kreative haver, hvor regnvandet bruges som et element i haven.

Hvor langt skal en faskine være fra huset?

Det anbefales, at du placerer faskinen på egen grund i en afstand af mindst 2 meter fra skel. Derudover skal faskinen ligge mindst 25 meter fra anlæg til indvinding af vand, vandløb, søer, dræn, grøfter, samlebrønde, og lignende. Faskinen bør ligge mindst 5 meter fra bygninger.