Table of Contents:

 1. Hvad betyder neoklassiske?
 2. Hvad betyder ordet romantik?
 3. Hvilken økonomisk skole er den dominerende i dag?
 4. Hvad betyder neoklassisk økonomisk teori?
 5. Hvad er en økonomisk teori?
 6. Hvad er en anelse?
 7. Hvad betyder romantik hvor kommer ordet fra?
 8. Hvad er monetarisme og keynesianisme?
 9. Hvad er de økonomiske skoler?
 10. Hvordan fungerer økonomien?
 11. Hvad er økonomisk vækst i samfundet?
 12. Hvad betyder at honorere?
 13. Hvad betyder frigørelse?
 14. Hvordan startede romantikken?

Hvad betyder neoklassiske?

Ordet neoklassisk kan hentyde til flere forskellige begreber: Nyklassicisme – en stilretning inden for arkitektur, kunst og kunsthåndværk i 1700- og 1800-tallets Europa og Nordamerika, der havde antikkens græske og romerske kunst som forbillede.

Hvad betyder ordet romantik?

præget af kærlighed, erotik, lidenskab el. lign., ofte med tilbøjelighed til at være virkelighedsfjern eller idealiserende om personer, følelser, stemninger m.m.

Hvilken økonomisk skole er den dominerende i dag?

Den nye neoklassiske syntese dominerer mainstream-økonomi i dag, dvs. tankegangen hos de fleste økonomer på universiteter, i centralbanker mv.

Hvad betyder neoklassisk økonomisk teori?

Neoklassisk økonomisk teori er betegnelsen for en økonomisk teoriretning, der blev udviklet i perioden , og som på mange måder udgjorde en afgørende videreudvikling af den økonomiske videnskab i forhold til den foregående klassiske økonomiske teori.

Hvad er en økonomisk teori?

Klassisk økonomisk teori er en sammenhængende økonomisk doktrin fra ca. 1800 til ca. 1870 om prisdannelse, den økonomiske fordeling og den økonomiske udvikling. Grundlæggende for doktrinen var Adam Smiths lære i værket Wealth of Nations (1776), der gør rede for, hvordan priserne bestemmes på markederne.

Hvad er en anelse?

anelse substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈæːnəlsə] 1 en meget lille mængde af noget 1. a en lille smule; lidt antydning 2 vag formodning eller fornemmelse; vag idé om hvordan noget forholder sig 2.

Hvad betyder romantik hvor kommer ordet fra?

Romantik er afledt af adjektivet romantisk, der oprindelig i 1700-t., anvendtes om noget mærkeligt og fremmedartet, noget, der var "som i romanerne" og altså ikke som i virkeligheden; hos Jean-Jacques Rousseau og andre brugtes det om steder og landskaber, der kalder på fantasien.

Hvad er monetarisme og keynesianisme?

Denne tankegang går ud på, at man mener samfundsøkonomien ikke er selvregulerende, og dermed ikke er i stand til selv at sikre efterspørgslen i samfundet, samt sikre at alle er i arbejde. Og keynesianister mener derfor, at staten skal øge efterspørgslen, da de mener denne har stor betydning for arbejdsløsheden.

Hvad er de økonomiske skoler?

I samfundsøkonomien har vi 4 forskellige retninger eller 'skoler', som alle tager udgangspunkt i det samfund som økonomerne levede i. Merkantilisme er en betegnelse, man har givet de økonomiske tanker og idéer, som prægede Europa i perioden fra midten af 1400-tallet til midten af 1700-tallet.

Hvordan fungerer økonomien?

Økonomi (gr. oikos + nomos, hus(holdning) + lov, altså egentlig ”regler for (eller styring af) en husholdning”) er en samfundsvidenskab, der analyserer produktionen og forbruget af varer og tjenesteydelser.

Hvad er økonomisk vækst i samfundet?

Termen vækst bliver brugt i forskellige sammenhænge inden for økonomiens verden. En virksomhed oplever vækst, når dens indtjening og eventuelt produktion stiger. Et samfund oplever økonomisk vækst, når samfundsøkonomien som helhed har det godt og vokser.

Hvad betyder at honorere?

opfylde, indfri eller leve op til krav, forventninger el. lign.

Hvad betyder frigørelse?

Frigøre betyder omtrent det samme som Aktion.

Hvordan startede romantikken?

Romantikken opstod som reaktion mod oplysningstiden med dens dyrkelse af fornuften. Romantikerne hævdede, at følelsen var kernen i tilværelsen. Romantikken vendte sig mod klassicismens regler. Den gik tilbage til Platon og Plotin og vandt tilhængere blandt mystikere og følelsesmennesker.