Table of Contents:

  1. Hvad er en Fortællerforhold?
  2. Hvem er fortælleren?
  3. Hvilken effekt har en Personbunden fortæller?
  4. Hvad gør en 3 personsfortæller?
  5. Hvad er indre syn?
  6. Hvad er kendetegnende for en novelle?
  7. Er der en jeg-fortæller i en novelle?
  8. Hvilken effekt har dialog i en tekst?
  9. Hvad er ydre og indre syn?
  10. Hvilke slags synsvinkler finnes?

Hvad er en Fortællerforhold?

Indre synsvinkel (på sig selv) og ydre synsvinkel (på andre). Med denne fortæller oplever man en handling/ et forløb gennem en ”persons sanselige og psykiske filter”. Læseren oplever altså handlingen gennem jeg-personen. Derfor er der tit tale om en læser-identifikation med fortælleren.

Hvem er fortælleren?

Fortælleren er personen der fortæller handlingen. Det kan både være en person fra selve handlingen, fx hovedpersonen, eller en person der står udenfor handlingen. Forfattere og filminstruktører opfinder ofte nye og interessante måder at bruge fortælleren på.

Hvilken effekt har en Personbunden fortæller?

Personbundet fortæller flere karakterer med fokus på den udvalgte persons – eller de udvalgte personers – tanker, følelser, oplevelser m.m. I modsætning til fortællinger med en alvidende fortæller handler en fortælling med en personbunden fortæller kun om én persons oplevelser ad gangen.

Hvad gør en 3 personsfortæller?

Han- eller hunfortæller (3. personsfortæller): Den skjulte fortæller har valgt en 3. person (han eller hun) til at formidle historien. Derved har vi let ved at identificere os med personen, fordi vi læser, som om der står 'jeg' samtidig med, at vi kan betragte dette 'jeg' udefra.

Hvad er indre syn?

Indre synsvinkel: Fortælleren følger personen indre og ved derfor, hvad personen oplever, tænker og føler. Skiftende synsvinkel: Fortælleren skifter indre synsvinkel mellem flere personer i handlingen. Kombineret synsvinkel: Fortælleren kombinerer indre og ydre synsvinkel.

Hvad er kendetegnende for en novelle?

Noveller er korte fiktive prosatekster. Som i andre episke tekster interesserer vi os som læsere for personerne, miljøet, handlingen, temaet, fortælleren og den sproglige iscenesættelse. Noveller kan tage mange former og fx være realistiske, fantastiske, skæve, skøre eller sarkastiske.

Er der en jeg-fortæller i en novelle?

En forfatter vælger altid en fortæller, der skal fortælle novellen. Fortælleren i en novelle er næsten altid en førstepersonsfortæller eller en tredjepersonsfortæller.

Hvilken effekt har dialog i en tekst?

Replik og dialog forfører læserens/modtagerens "jeg". Forfatteren/fortællerens mest indirekte og diskrete vej til påvirkning af læseren. Læseren danner tilsyneladende selv sin mening og skaber selv sin oplevelse. Replikskifte anvendes ofte på dramatiske højdepunkter.

Hvad er ydre og indre syn?

Ydre synsvinkel: Fortælleren følger personen udefra og har derfor ikke mulighed for at høre tanker og følelser. Vi må prøve at forstå personen udelukkende udfra handlinger og ord. Indre synsvinkel: Fortælleren følger personen indre og ved derfor, hvad personen oplever, tænker og føler.

Hvilke slags synsvinkler finnes?

Ydre synsvinkel: Fortælleren er uden for situationen. Han fortæller om noget ydre, fysisk, der er set eller hørt udefra. Indre synsvinkel: Fortælleren er inde i en persons bevidsthed og fortæller om denne persons tanker og følelser. Kombineret synsvinkel: Fortælleren er skiftevis uden for og inden i personen.