Table of Contents:

  1. Hvad blev resultatet af den kinesiske revolution?
  2. Hvad betyder maoistisk?
  3. Hvem vandt opiumskrigene?
  4. Hvad står KKP for?
  5. Hvornår opstod konfucianisme?
  6. Hvad kendetegner konfucianisme?

Hvad blev resultatet af den kinesiske revolution?

Det japanske angreb var på sin side et forsøg på at udnytte den indre uro i Kina til egen fordel. De allierede bragte japanerne til kapitulation i august 1945, og det markerede tillige afslutningen på 2. verdenskrig. Den kinesiske borgerkrig blussede da op igen for fuld kraft i 1946.

Hvad betyder maoistisk?

Maoisme er en form for kommunisme, som udvikledes af Kinas kommunistpartis leder Mao Zedong. Statsbærende ideologi i Kina . Til forskel fra Lenin mente Mao, at den proletariske revolution kunne gennemføres af bondebefolkningen, hvilket fremgår bl. a.

Hvem vandt opiumskrigene?

Som resultat af begge krige trak Storbritannien sig ud som sejrsherre, og med det fulgte nogle aftaler og traktater, Kineserne var tvunget til at underskrive, hvilket betød enorme tab for det store og stolte rige.

Hvad står KKP for?

Kinas kommunistiske parti - Wikipedia, den frie encyklopædi.

Hvornår opstod konfucianisme?

Fra den første kejsers samling af Kina i 221 f.Kr, dannede Konfutses lære og tekster det ideologiske fundament for det nye kejserrige. Frem til 1900-tallet opfattedes Konfutse af Vesten som det vigtigste symbol på kinesisk identitet.

Hvad kendetegner konfucianisme?

kinesisk filosofi og religion hvor bl. a. fromhed, næstekærlighed og indordning i familie- og samfundsstrukturen er fremtrædende elementer baseret på læresætninger overleveret fra den kinesiske filosof Kong Fuzi, der levede 551-479 f.Kr.