Table of Contents:

 1. Hvilken effekt har en 3 persons fortæller?
 2. Hvad er en skjult fortæller?
 3. Hvad er en Heterodiegetisk fortæller?
 4. Hvilken virkning har en alvidende fortæller?
 5. Hvad er forskellen på en synlig og en skjult fortæller?
 6. Hvilken fortællertype?
 7. Hvad betyder upålideligt?
 8. Hvad er de forskellige fortællere?
 9. Hvad er fortællerens synsvinkel?
 10. Kan en jegfortæller være alvidende?
 11. Kan en novelle være en jeg-fortæller?

Hvilken effekt har en 3 persons fortæller?

Fortælleren ved alt om historien og ved, hvad alle personerne tænker og føler. Fortælleren kan se ned over hele scenen, og kan fortælle alt om, hvad der er sket i fortiden, nutiden og fremtiden (alvidende synsvinkel).

Hvad er en skjult fortæller?

Implicit (skjult) fortæller: Træder ikke direkte frem, deltager altså ikke direkte i historien eller kommenterer og vurderer. Fortælleren fungerer mere som en skjult iagttager, jf. 'fluen på væggen'. Ofte er denne fortællertype forbundet med scenisk fremstilling.

Hvad er en Heterodiegetisk fortæller?

Diegese angiver den fortalte verden, og en fortælling kaldes homodiegetisk hvis fortælleren befinder sig i den fortalte verden og heterodiegetisk hvis fortælleren befinder sig uden for den fortalte verden.

Hvilken virkning har en alvidende fortæller?

En fortæller der har fuldt overblik over alle handlinger og personer hvis tanker han kender. Han kommenterer gerne og henvender sig måske også til læseren. Personerne optræder i tredje person (han, hun, de).

Hvad er forskellen på en synlig og en skjult fortæller?

I de dele af forløbet, hvor den 'synlige' fortæller ikke træder 'synligt' frem, vil hans funktion være ganske som den skjulte 3. -persons- fortællers. Den skjulte 3. person-fortæller er altså defineret ved ikke at være til stede i fiktionen og heller ikke fremsætte meninger på egne vegne.

Hvilken fortællertype?

Normalt bruger en forfatter en af tre forskellige fortællertyper: alvidende fortæller, førstepersons- eller jeg-fortæller og personbunden fortæller. Der findes også en fjerde type, som dog ikke bruges særlig tit: den upålidelige fortæller.

Hvad betyder upålideligt?

u-paalidelig, adj. som man ikke kan stole paa; med hvis korrekte optræden ell. bestandighed, stabilitet man ikke kan regne; om person ofte spec.: uærlig, tilbøjelig til at lyve ell. fare med løs snak olgn.

Hvad er de forskellige fortællere?

Normalt bruger en forfatter en af tre forskellige fortællertyper: alvidende fortæller, førstepersons- eller jeg-fortæller og personbunden fortæller. Der findes også en fjerde type, som dog ikke bruges særlig tit: den upålidelige fortæller.

Hvad er fortællerens synsvinkel?

Ydre synsvinkel: Fortælleren er uden for situationen. Han fortæller om noget ydre, fysisk, der er set eller hørt udefra. Indre synsvinkel: Fortælleren er inde i en persons bevidsthed og fortæller om denne persons tanker og følelser. Kombineret synsvinkel: Fortælleren er skiftevis uden for og inden i personen.

Kan en jegfortæller være alvidende?

Normalt bruger en forfatter en af tre forskellige fortællertyper: alvidende fortæller, førstepersons- eller jeg-fortæller og personbunden fortæller. Der findes også en fjerde type, som dog ikke bruges særlig tit: den upålidelige fortæller.

Kan en novelle være en jeg-fortæller?

En forfatter vælger altid en fortæller, der skal fortælle novellen. Fortælleren i en novelle er næsten altid en førstepersonsfortæller eller en tredjepersonsfortæller.