Table of Contents:

  1. Hvad er en Fortællerkommentar?
  2. Hvilken pålidelighed har jeg fortælleren?
  3. Hvilken fortæller er en novelle?
  4. Hvad er en alvidende fortæller?
  5. Hvad er en Fortællerposition?
  6. Hvad er Fortællertyper?
  7. Hvad gør jegfortæller?
  8. Hvad er en 3 persons fortæller?
  9. Hvad er en indre synsvinkel?
  10. Hvad er fortælletid?

Hvad er en Fortællerkommentar?

Fortællerkommentarer (forfatterkommentarer): Vurderinger eller kommentarer der ikke tilhører tekstens personer, og hvor fortælleren giver udtryk for sin holdning til personerne og deres handlemåde. Her er der ikke tale om hverken indre eller ydre synsvinkel, men et niveau der ligger over den fortalte beretning.

Hvilken pålidelighed har jeg fortælleren?

Jeg-fortælleren har ikke indblik i andre karakterers indre, hvad de tænker og føler, men fortællerens tanker fylder en stor del af historien, idet hele historien centrerer sig om jeg-fortællerens oplevelse. Jeg-fortælleren er altid eksplicit, idet fortælleren her er en del af historien og oftest er hovedpersonen.

Hvilken fortæller er en novelle?

En forfatter vælger altid en fortæller, der skal fortælle novellen. Fortælleren i en novelle er næsten altid en førstepersonsfortæller eller en tredjepersonsfortæller.

Hvad er en alvidende fortæller?

En fortæller der har fuldt overblik over alle handlinger og personer hvis tanker han kender. Han kommenterer gerne og henvender sig måske også til læseren. Personerne optræder i tredje person (han, hun, de).

Hvad er en Fortællerposition?

Fortællerpositioner - Medie- og kommunikationsleksikon. Fortællerpositioner Fortællerbegrebet er et af de centrale omdrejningspunkter i narratologien. Den klassiske narratologi skelner som udgangspunkt mellem forfatter og fortæller.

Hvad er Fortællertyper?

Den personbundne fortæller Fortælleren følger én person i handlingen, og ved hvad han/hun tænker og føler. Fortælleren kender til alt, hvad personen oplever og tænker (indre synsvinkel), men sommetider ser fortælleren også noget i omgivelserne, som personen ikke kan se (kombineret synsvinkel).

Hvad gør jegfortæller?

person-fortæller (jeg-fortæller) person-fortæller kaldes også en jeg-fortæller. Denne person er med i handlingen og det er ham/hende, der fortæller historien. Vi ved kun det, som personen ved, og vi ser kun det, som personen ser.

Hvad er en 3 persons fortæller?

Han- eller hunfortæller (3. personsfortæller): Den skjulte fortæller har valgt en 3. person (han eller hun) til at formidle historien. Derved har vi let ved at identificere os med personen, fordi vi læser, som om der står 'jeg' samtidig med, at vi kan betragte dette 'jeg' udefra.

Hvad er en indre synsvinkel?

Indre synsvinkel: Fortælleren følger personen indre og ved derfor, hvad personen oplever, tænker og føler. Skiftende synsvinkel: Fortælleren skifter indre synsvinkel mellem flere personer i handlingen. Kombineret synsvinkel: Fortælleren kombinerer indre og ydre synsvinkel.

Hvad er fortælletid?

Fortælletiden er tidspunktet historien fortælles på og længden af denne tid. Når man undersøger fortælletiden, kan man f. eks. spørge til, hvornår historien fortælles, og hvor lang tid det tager at fortælle historien.