Table of Contents:

  1. Hvad betyder Diego på dansk?
  2. Hvad betyder navnet Bornholm?
  3. Hvad betyder stednavne?
  4. Hvor mange stednavne er der i Danmark?
  5. Hvorfor hedder byerne sker på Bornholm?

Hvad betyder Diego på dansk?

Diego er et drengenavn, der er en spansk afledning af det hebraiske navn Yaʿqob (Jacob), fra Jakob den Ældre, via Sant Yago til Santiago og stednavnet San Diego.

Hvad betyder navnet Bornholm?

Bornholm Forleddet er sandsynligvis øens oprindelige navn Borggrund, en afledning til ordet borg, hvis oprindelige betydning er bakke eller højdedrag. Efterleddet Holm, lille ø, er en tydeliggørende tilføjelse. Navnet betyder sandsynligvis øen Borggrund.

Hvad betyder stednavne?

Stednavne er proprier (egennavne), som udpeger enkeltlokaliteter. De dannes, når der er behov for kort og entydigt at adskille én lokalitet fra en anden; se også substantiv. Behovet for lokalitetsudpegning kan dog ændres, og hvis der ikke længere er brug for et stednavn, forsvinder det igen.

Hvor mange stednavne er der i Danmark?

Stednavneudvalget. Stednavneudvalget har autoriseret den officielle stavemåde for ca. 25.000 stednavne i Danmark for at sikre entydighed i de mest anvendte stednavne.

Hvorfor hedder byerne sker på Bornholm?

-ker er på bornholmsk en stednavnsendelse der betyder kirke. I modsætning til de fleste sogne i resten af Danmark, der er opkaldt efter den by, kirken lå i, er de bornholmske sogne opkaldt efter selve kirken. Endelsen ses i de fleste sogne på Bornholm, og en del af byerne benytter også endelsen i selve bynavnet.