Table of Contents:

 1. Hvad betyder stene?
 2. Hvad betyder sindsro?
 3. Hvad betyder ordet stoisk?
 4. Hvad betyder det at stene nogen?
 5. Hvad vil det sige at være kynisk?
 6. Hvor stammer stoicismen fra?
 7. Hvorfor stener jeg?
 8. Hvorfor stener man?
 9. Hvad betyder at være metodisk?
 10. Hvad vil det sige at være saglig?
 11. Hvad er en kyniker?
 12. Hvad betyder en hykler?

Hvad betyder stene?

Stene betyder omtrent det samme som slå ihjel.

Hvad betyder sindsro?

Sindsro Sinds-ro, en. (jf. -rolig(hed) samt Sjælero) om (den tilstand at have) ro i sindet; nu især som udtryk for uanfægtethed, evne til ikke at bringes ud af (sinds)ligevægt, i forb. som tage noget med (stor) sindsro olgn.

Hvad betyder ordet stoisk?

præget af sindsro og ligevægt om person, reaktion el. lign.

Hvad betyder det at stene nogen?

Når man stener, tænker man på sig selv »Jo mere repetitiv og kedelig en opgave er, jo mere stener man. Når man stener, er man meget fokuseret på sig selv. Man tænker samtaler og bekymringer igennem eller behandler dem i hjernen,« siger Thomas Zoëga Ramsøy.

Hvad vil det sige at være kynisk?

"Kynisme" i dag benyttes i betydningen "holdning præget af foragt for den menneskelige natur og ligegyldighed over for andres ulykke". Peter Sloterdijk fremsatte i 1983 den tese, at kynisme (i den moderne betydning af ordet: stavet 'zynismus' på tysk) dominerer Vestens tænkemåde i 1900-tallet.

Hvor stammer stoicismen fra?

Stoicisme var en af de vigtigste filosofiske retninger i hellenistisk tid, oprindelig (dvs. fra ca. 300 f.v.t.) knyttet til Athen, men snart virksom internationalt, først i Alexander den Stores rige, senere i Romerriget.

Hvorfor stener jeg?

Når man stener, tænker man på sig selv Når man stener, er man meget fokuseret på sig selv. Man tænker samtaler og bekymringer igennem eller behandler dem i hjernen,« siger Thomas Zoëga Ramsøy. Kort sagt tyder det på, at man stener, når man vender bevidstheden og opmærksomheden indad, og tænker på sig selv.

Hvorfor stener man?

Når man stener, er man meget fokuseret på sig selv. Man tænker samtaler og bekymringer igennem eller behandler dem i hjernen,« siger Thomas Zoëga Ramsøy. Kort sagt tyder det på, at man stener, når man vender bevidstheden og opmærksomheden indad, og tænker på sig selv.

Hvad betyder at være metodisk?

Metodisk, (se metode), efter en bestemt metode; systematisk; vedr. fremgangsmåde.

Hvad vil det sige at være saglig?

saglig adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -st [ˈsɑwli] som (primært) bygger på eller holder sig til objektive og nøgterne kendsgerninger uden at inddrage uvedkommende personlige vurderinger, interesser el. lign.

Hvad er en kyniker?

Kynisme (fra græsk Kυνισμός, beslægtet med kyon = hund) er en filosofi, der med Sokrates som udgangspunkt hævder at menneskets lykke ikke beror på noget ydre, men på en indre frihed baseret på et liv i dyd. Kynikerne mente med Sokrates, at lever man i dyd, er man lykkelig.

Hvad betyder en hykler?

En hykler er en person som foregiver at have en særlig tro, holdning, værdisæt, følelse, kvalitet eller standard, som personen rent faktisk ikke har. Hykleri kan f. eks. være en modsætning imellem en persons handlinger og dét personen siger - personen siger noget, som ikke stemmer overens med dét personen gør.