Table of Contents:

 1. Hvad er Parthenon?
 2. Hvad er en Akropolis?
 3. Hvad blev Parthenon brugt til?
 4. Hvad forestiller Parthenon frisen?
 5. Hvad brugte man Akropolis til?
 6. Hvad hedder et græsk tempel?
 7. Hvor stor er Akropolis?
 8. Hvordan brugte grækerne deres templer?
 9. Hvordan kommer man op på Akropolis?
 10. Hvad hedder det store tempel på Akropolis i Athen?
 11. Hvad kaldes et tempel hvis forhal åbner sig med søjler?
 12. Hvordan så Akropolis ud i tidlig klassisk tid?

Hvad er Parthenon?

Parthenon (græsk: Παρθενών, af párthenos = jomfru, til ære for gudinden Athene, der var jomfru) er et tempel på Athens Akropolis. Parthenon blev opført 447-438 f.Kr. som led i et større byggeprogram, der blev sat i gang af Perikles.

Hvad er en Akropolis?

Akropolis (Græsk acro, Høj, polis, by") betyder bogstaveligt Højeste by. Tidlige bosættere valgte af forsvarsmæssige grunde højt placerede områder. Ofte en bakke med stejle sider. Disse tidlige forsvarsværker blev i mange dele af verden til kernen i store byer, som voksede op på de omkringliggende lavere områder.

Hvad blev Parthenon brugt til?

Parthenon var det vigtigste tempel for Athene i Athen. Det Parthenon, man i vore dage kan se på Akropolis, var et prestige-projekt bygget i Athens storhedstid midt i det femte århundrede fvt.; templet er da også storslået og har lige siden været centralt anbragt i europæisk kulturhistorie.

Hvad forestiller Parthenon frisen?

Parthenon-frisen viser soldater, stridsvogne, musikere og unge piger i et festligt optog, som blev set som en del af en årlig festival for sport og religiøse riter i det antikke Athen og ikke mindst som en fejring af Athen som fødestedet for demokratiet.

Hvad brugte man Akropolis til?

Under tyrkernes belejring af Athen 1456-58 blev Akropolis atter brugt som fæstning, og mange bygninger blev ødelagt. Værre gik det under det venetianske angreb i 1687, hvor Parthenon blev brugt som krudtmagasin og sprang i luften.

Hvad hedder et græsk tempel?

1. Parthenon. Et tempel dedikeret til byens protektor gudinde - Athena Parthenos, Parthenon står grandly som vidnesbyrd om det gamle Græklands magt og herlighed. Deklareret som UNESCOs verdensarvssted i dag, er Parthenon kendt som det største doriske græske tempel bygget under Pericles alder (447-432 f.Kr.).

Hvor stor er Akropolis?

Akropolis i Athen er en flad klippe, som rejser sig 150 meter over havet i byen Athen.

Hvordan brugte grækerne deres templer?

Grækenland. I det gamle Grækenland var templet det vigtigste bygningsværk. Arkitekturen handlede i høj grad om at bygge det perfekte tempel. Alle templer blev opført med et indre rum til den gud, det var opført til ære for.

Hvordan kommer man op på Akropolis?

Akropolis' indgang ligger ved Propylærtrappen, hvor man kan nyde synet af Nike-templet (sejrs-templet), der er bygget til minde om til århundrets sejr over perserne. Templet stod færdigt i 421 f.Kr. og er bygget i marmor.

Hvad hedder det store tempel på Akropolis i Athen?

Erechtheion-templet på Akropolis i Athen.

Hvad kaldes et tempel hvis forhal åbner sig med søjler?

Forhallen kan stå alene, og templet benævnes så et antetempel, eller den kan være indkapslet i en søjlehal hele vejen rundt om templet, som da kaldes et peristyltempel. Søjlerne hviler normalt på øverste trin (stylobatet) af en platform med tre trin (krepidoma), og de er forsynet med udhuggede furer (kannelurer).

Hvordan så Akropolis ud i tidlig klassisk tid?

I Akropolis' sider er der mange små og mellemstore huler, der har været beboet siden stenalderen. Højen har sikkert været hellig til alle tider - men det er først i mykensk tid, fra 16 fvt., at højen synes at være blevet et egentligt centrum for hele landskabet Attika.