Table of Contents:

 1. Hvad er symbol i digt?
 2. Hvad består et digt af?
 3. Hvad er grafisk opstilling i et digt?
 4. Kan et digt både være episk og lyrisk?
 5. Hvad kalder vi et digt uden rim og fast opbygning?
 6. Hvordan laver man en komposition af et digt?
 7. Hvordan man rimer?
 8. Hvilken type digt er det?
 9. Hvilke typer rim findes der?

Hvad er symbol i digt?

Symbol. Er der i digtet symboler der samler tekstens mening. En person, en ting eller en handling står som symbol (konkret tegn) for en forestilling om noget større. Det samlende og tolkede billede af en tekst.

Hvad består et digt af?

Digt, et rytmisk formet stykke litteratur, evt. med fast versemål, rim osv. (se metrik) eller i en mindre reguleret form som frie vers, prosadigte. I princippet kan næsten enhver genre findes som digt, også i lang form som versfortælling eller dramatisk digt eller som egnsbeskrivelse, lærebog, causeri mv.

Hvad er grafisk opstilling i et digt?

at digtet rent grafisk er opstillet på en speciel måde (fx med indryk af visse verslinjer, forskellige placering af strofer på en side, en opstilling af bogstaver, ord eller verslinjer så digtet ligner en 'tegning' af et genkendeligt objekt (fx et glas, et hus, en kors osv.).

Kan et digt både være episk og lyrisk?

at digtet fortæller en historie på en lyrisk måde; altså vha. lyrikkens virkemidler som fx billedsprog, indre synsvinkel og stemningsmættede beskrivelser. Man kan også sige det sådan, at når man blander epik og lyrik, får man et episk-lyrisk digt. Folkeviser er et eksempel på en episk-lyrisk genre.

Hvad kalder vi et digt uden rim og fast opbygning?

Prosadigte er tekst, der er sat op som et digt i form, men som minder om prosa; prosa betyder 'ligefrem tale', og er også det, der betegner måden, noveller og romaner er skrevet på, f.

Hvordan laver man en komposition af et digt?

Lyrik
 1. Info. Titel. Hvad hedder digtet / sangen? Forfatter. ...
 2. Komposition. Ydre komposition (udseende) Vers og strofer. Hvordan er teksten sat op?: ...
 3. Personer. Fortæller / synsvinkel. Fortæller: Hvilken type fortæller er der i teksten? ...
 4. Miljø / tid. Miljø Hvor foregår handlingen? ...
 5. Virkemidler.

Hvordan man rimer?

Om stavelsesrim
 • Enderim er stavelsesrim, hvor det sidste ord i en verslinje rimer med det sidste ord i en anden verslinje.
 • Identiske rim / rime riche er stavelsesrim, hvor der er lydlig lighed mellem både konsonanter og vokaler, der indgår i en trykstærk stavelse.

Hvilken type digt er det?

Indholdet kan defineres som:
 • Episk digt – fortæller en historie og et forløb.
 • Dramatisk digt – følelser og tanker beskrives.
 • Lyrisk digt – et mere personligt digt, også funderet i tanker og følelser.
 • Knækprosa – almindelig litterær tekst, der er opsat som et digt.

Hvilke typer rim findes der?

Rim
 1. Enderim. Enderim er, når teksten rimer på de sidste ord. ...
 2. Indrim. Indrim er når der er ord som rimer midt i verset (linjen). ...
 3. Bogstavsrim. Bogstavrim er, når der kommer flere ord i en linje, som starter med det samme bogstav. ...
 4. Stavelsesrim. ...
 5. Lydrim. ...
 6. Øjerim.