Table of Contents:

  1. Hvad betyder en Epsilon?
  2. Er Omikron græsk?
  3. Hvad kommer efter Iota?
  4. Hvad er kontinuitet?
  5. Hvad er kontinuert?
  6. Hvad betyder kontinuitet historie?
  7. Hvad betyder det når en funktion er differentiabel?
  8. Hvis f er kontinuert?

Hvad betyder en Epsilon?

Epsilon er det femte bogstav i det græske alfabet. Det skrives Ε, ε og angiver nu som i antikken en kort, åben e-lyd.

Er Omikron græsk?

Omikron (Ο ο) er et bogstav i det græske alfabet. Lyd som det latinske 'o'. Navnet kommer af ὂ μικρόν (o mikron) "lille o", som skal ses i modsætning til bogstavet Ω, ω, ὦ μέγα (o mega) "store o". Omikron betegnede i oldgræsk en kort vokal, mens omega var tegnet for en lang vokal med samme dannelsessted i munden.

Hvad kommer efter Iota?

Det græske alfabets bogstaver
bogstavtalværdinavn, oldgræsk
Ι, ι10iota
Κ, κ20kappa
Λ, λ30la(m)bda
Μ, μ40my

Hvad er kontinuitet?

fortløbende, ubrudt sammenhæng i en udvikling, proces el. lign.

Hvad er kontinuert?

Kontinuitet er et begreb inden for matematik. Populært kan det siges, at en funktion er kontinuert, hvis man kan tegne grafen for den uden at løfte pennen. Funktionen må altså ikke lave nogle "hop".

Hvad betyder kontinuitet historie?

Brud og kontinutet er et almindeligt brugt begrebspar i historiefaget, som bruges til at diskutere i hvilket omfang, en historisk udvikling eller begivenhed repræsenterer en forandring (brud) eller om, at tingene forbliver uændrede i større eller mindre grad (kontinuitet).

Hvad betyder det når en funktion er differentiabel?

Den type af funktioner kaldes differentiable. At en funktion er differentiabel betyder også, at man kan tegne en entydig tangent i hvert eneste punkt på grafen. Det kan man ikke, hvis der er et knæk. I knækpunkter kan man tegne to tangenter, og det bliver noget rod.

Hvis f er kontinuert?

Med ord ville man sige " er kontinuert hvis og kun hvis grænseværdien af for gående mod er lig med ". Det, som definitionen egentlig siger, er, at hvis vi lader vores -værdi komme uendeligt tæt på et fast punkt, så skal funktionsværdierne også komme uendeligt tæt på funktionsværdien i det faste punkt.