Table of Contents:

  1. Er Ethylene Oxide kræftfremkaldende?
  2. Hvad betyder ethylenoxid?
  3. Hvor farligt er ethylenoxid?
  4. Er sesamfrø giftige?
  5. Hvor findes ethylenoxid?
  6. Hvor kommer ethylenoxid fra?
  7. Hvorfor kan man ikke købe sesamfrø?

Er Ethylene Oxide kræftfremkaldende?

Udsættelse for ethylenoxid sker primært gennem indånding og indtagelse. Det er et kræftfremkaldende stof, klassificeret som gruppe 1 ved IARC, hvilket betyder at det anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. Ethylenoxid kan forårsage leukæmi, lymfekræft og brystkræft.

Hvad betyder ethylenoxid?

Ethylenoxid, oxiran, C2H4O, farveløs, sødligt lugtende gas (kogepunkt 10,7 °C), der specielt tidligere har været anvendt til skadedyrsbekæmpelse. Ethylenoxid fremstilles ved katalytisk oxidation af ethylen og danner i koncentrationer over 2,6 % eksplosive blandinger med luft.

Hvor farligt er ethylenoxid?

Hvor farligt er ethylenoxid? Ethylenoxid er vurderet at kunne være kræftfremkaldende, på grundlag af undersøgelser, hvor forsøgsdyr og mennesker har været udsat for stoffet via indånding. Der er imidlertid ingen information om, hvorvidt stoffet kan være kræftfremkaldende efter indtagelse via maden.

Er sesamfrø giftige?

Sesamfrøene har et for højt indhold af pesticid (ethylenoxid). Risiko: En risikovurdering foretaget af DTU Fødevareinstituttet for Fødevarestyrelsen har konkluderet, at indholdet af pesticid ikke kan udelukke en sundhedsmæssig risiko.

Hvor findes ethylenoxid?

I september 2020 blev der fundet høje koncentrationer af pesticidet ethylenoxid i sendinger af sesamfrø importeret til EU fra Indien. Senere er stoffet også fundet i krydderier importeret fra lande uden for EU.

Hvor kommer ethylenoxid fra?

Ethylenoxid er et meget flygtigt stof og vil sandsynligvis forsvinde helt eller delvist ved tilberedning eller forarbejdning. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være rester af stoffet i tilberedte eller forarbejdede fødevarer.

Hvorfor kan man ikke købe sesamfrø?

En lang række produkter med sesamfrø er trukket tilbage fra de danske hylder, grundet for højt indhold af pesticidet ethylenoxid.