Table of Contents:

 1. Hvor stammer digtene i den Ældre Edda fra?
 2. Hvad er Edda nordisk mytologi?
 3. Hvad kaldes den yngre Edda?
 4. Hvad kaldes et stykke islandsk helte eller Gude poesi?
 5. Hvad hedder det betydeligste Digt i den Ældre Edda?
 6. Hvad handler Vølvens spådom om?
 7. Hvorfor har Odin kun et øje?
 8. Hvad er Sagatid?
 9. Hvem troede på de nordiske guder?
 10. Hvor stammer de nordiske guder fra?
 11. Hvem fortæller Vølvens spådom?
 12. Hvad hedder Thors børn?
 13. Hvem gav Odin sit ene øje til?

Hvor stammer digtene i den Ældre Edda fra?

De bevarede digte stammer fra Island, men deres form har sikkert været varieret fra region til region. Vi ved med sikkerhed, at i hvert fald nogle af digtene var kendt i Norge før årtusindeskiftet, og at udvandrere havde taget dem til Island.

Hvad er Edda nordisk mytologi?

Eddadigtning, Den Ældre Edda, også kaldet Den Poetiske Edda, er sammen med skjaldedigtningen den norrøne poesis vigtigste del. Eddadigtene, der deles i gude- og heltedigte, er nedskrevet i 1200-tallet og er hovedsagelig overleveret i håndskriftet Codex Regius med 10 gudedigte og 19 heltedigte.

Hvad kaldes den yngre Edda?

Den yngre Edda, også kendt som "Snorres Edda" den "anden Edda" eller "Prosa-Eddaen", er en islandsk håndbog i skjaldekunst, som også indeholder mange mytologiske historier. Eddadigtene er hovedkilde til vores viden om nordisk mytologi.

Hvad kaldes et stykke islandsk helte eller Gude poesi?

Snorres værk Edda, der også kaldes Yngre Edda. Der kendes 14 – 15 gudedigte og 34 heltedigte, heraf stammer 10 gudedigte og 19 heltedigte fra ét manuskript, det såkaldte Codex Regius, der i 1643 blev overdraget til den danske konge af Brynjólfur Sveinsson, biskop af Skálholt.

Hvad hedder det betydeligste Digt i den Ældre Edda?

"Vølvens spådom" (norrønt Vǫluspá eller Vǫluspǫ́) er det første digt i tekstsamlingen Ældre Edda. Digtet er udformet som en monolog og er en kosmologisk myte, der fortæller om både verdens skabelse, undergang og genskabelse. Fortælleren er en vølve, og tilhøreren er Odin.

Hvad handler Vølvens spådom om?

"Vølvens spådom" (norrønt Vǫluspá eller Vǫluspǫ́) er det første digt i tekstsamlingen Ældre Edda. Digtet er udformet som en monolog og er en kosmologisk myte, der fortæller om både verdens skabelse, undergang og genskabelse. Fortælleren er en vølve, og tilhøreren er Odin.

Hvorfor har Odin kun et øje?

I en anden fortælling ofrede han sit ene øje for at kunne drikke af Mimers brønd, og for det opnåede han også umådelig visdom. Hans navn bliver gerne oversat med raseri, men betyder sikkert snarere ekstase; både krigerens og digterens inspiration og genialitet.

Hvad er Sagatid?

Sagaernes hovedpersoner er de første nybyggere, der kom til Island og koloniserede øen i landnamstiden 870-930, og deres efterkommere, som er stærke mænd, tapre krigere og heroiske drukkenbolte. De fleste sagaer foregår i tiden . Denne periode i Islands historie kaldes også sagatiden eller fortælletiden.

Hvem troede på de nordiske guder?

Odin, Thor og Freja er de mest kendte af de mange guder som vikingerne troede på. Først med kristendommen gik man væk fra den gamle nordiske religion som kaldes asatroen. Den er polyteistisk. Det vil sige at man tror på mere end én gud.

Hvor stammer de nordiske guder fra?

Den nordiske mytologi byggede hovedsageligt på den ældre germanske; de hedenske guders navne var nært beslægtede i hele det nordvestlige Europa. Det sparsomt overleverede materiale, som stammer fra det germanske område i Nord- og Vesteuropa, viser et nært slægtskab mellem mytologierne.

Hvem fortæller Vølvens spådom?

"Vølvens spådom" (norrønt Vǫluspá eller Vǫluspǫ́) er det første digt i tekstsamlingen Ældre Edda. Digtet er udformet som en monolog og er en kosmologisk myte, der fortæller om både verdens skabelse, undergang og genskabelse. Fortælleren er en vølve, og tilhøreren er Odin.

Hvad hedder Thors børn?

I mytologien siges Thor at være søn af Odin og selve jorden. Han er gift med Sif og har sønnerne Magne og Mode, samt datteren Thrud. Han har flere attributter, hvoraf den mest berømte er hammeren Mjølner, men også et styrkebælte og nogle jernhandsker spiller en rolle i enkelte myter.

Hvem gav Odin sit ene øje til?

Det var kun Mimer, der måtte drikke af kilden. og besøgte Mimer for at få lov til at drikke af kilden, så han også kunne få stor klogskab. Men Mimer sagde, at Odin var nødt til at give sit ene øje for at få lov. Det var jo ikke så lidt, men Odin gjorde det altså alligevel!