Table of Contents:

  1. Hvad er blod et symbol for?
  2. Hvad er den symbolske opfattelse af hvad der sker under nadveren?
  3. Hvad symboliser den røde farve?
  4. Hvad er den katolske opfattelse af hvad der sker under nadveren?
  5. Hvad symbolisere en rød ballon?

Hvad er blod et symbol for?

Blod, repræsenterer i mange kulturer livskraften eller sjælen. Blod er mana-fyldt og har derfor været omgærdet af mange taburegler. Blodets kraft kan være enten livgivende og dæmonafværgende eller “uren” og farlig.

Hvad er den symbolske opfattelse af hvad der sker under nadveren?

Det er vigtigt, at de har fået en forståelse for, at brødet symboliserer Jesu legeme og vinen hans blod, og at indtagelsen af nadveren er et sanseligt udtryk, der symboliserer, at Jesus er levende til stede, forstået på den måde, at menigheden får del i Guds tilgivelse.

Hvad symboliser den røde farve?

Rød forbindes med: Ild og Blod Aktivitet, varme, energi, styrke, selvsikkerhed, vildskab, kærlighed, frugtbarhed, liv, lidenskab, stærke følelser, varme, hede, opofrelse og fare. Rød er kærlighedens farve - men også hadets og raseriets farve. Rød forbindes også med aggressivitet og vitalitet.

Hvad er den katolske opfattelse af hvad der sker under nadveren?

I den romersk-katolske kirke og den ortodokse kirke opfatter man det således, brødet og vinen forvandles til Kristi legeme og blod (forvandlingen kaldes transsubstantiation i den romersk-katolske kirke), og at nadveren (også kaldet kommunionen eller eucharistien) er et offermåltid, hvori Kristi offerdød anskueliggøres ...

Hvad symbolisere en rød ballon?

En rød ballon på film har stor symbolsk betydning, da en børnefilmklassiker fra 1956 simpelthen hedder 'Den røde ballon' ('Le ballon rouge'). Den er fransk og instrueret af Albert Lamorisse. Ballonen er symbol på vingesus og poesi.