Table of Contents:

  1. Hvad betyder ordet Berlin?
  2. Hvad var grundene til at man delte Tyskland?
  3. Hvorfor blev Berlin delt i to?
  4. Hvornår forlod de allierede Tyskland?
  5. Hvem styrede Vestberlin?
  6. Hvor meget skulle Tyskland betale i krigsskadeerstatning 2. Verdenskrig?
  7. Hvorfor blev Europa delt i øst og vest?
  8. Hvem befriede Berlin?
  9. Hvordan har vestmagterne ifølge Sovjetunionen brudt aftalerne om Tyskland?
  10. Hvor mange distrikter har Berlin?

Hvad betyder ordet Berlin?

Navnet Berlin er af uklar oprindelse, men hævdes at stamme fra et gammelt uddødt slavisk sprog, vendisk, hvor ordet "Berlin" skulle betyde "sump". De første beretninger om byer i området stammer fra det 12. og 13. århundrede, hvor den nuværende Berlin-forstad Spandau i 1197 nævntes.

Hvad var grundene til at man delte Tyskland?

Da Nazityskland havde tabt 2. Verdenskrig, blev Tyskland opdelt i fire områder eller zoner, som det blev kaldt. Hver zone skulle kontrolleres af enten USA, Storbritannien, Frankrig eller Sovjetunionen, som var de lande, der havde vundet krigen. Sovjetunionen skulle kontrollere Østtyskland.

Hvorfor blev Berlin delt i to?

Grunden til at Berlin ønskedes opdelt var, at det forventedes, at de vindende magter skulle lede oprettelsen af et fredeligt og demokratisk efterkrigs Tyskland herfra.

Hvornår forlod de allierede Tyskland?

Da Nazityskland kapitulerede den 8. maj 1945, var landet besat af de allierede i vest, og af sovjetiske styrker i øst. Det var et udslidt Tyskland, som gav op, tabene under krigen havde været enorme, både i menneskeliv og i materielle skader.

Hvem styrede Vestberlin?

Willy Brandt, der var vestberlinsk regeringsleder (regerende borgmester ), blev vesttysk regeringsleder (forbundskansler) i 1969. Den 3. oktober 1990 blev Vesttyskland og Østtyskland (som da var blevet omdannet til fem nye Bundesländer (ekskl.

Hvor meget skulle Tyskland betale i krigsskadeerstatning 2. Verdenskrig?

I Potsdamtraktaten fra august 1945 skulle Tyskland efter krigen betale de allierede 20 milliarder dollars i form af materiel og industrimaskiner.

Hvorfor blev Europa delt i øst og vest?

Efter 2. Verdenskrig blev Europa delt i en østlig og en vestlig del. Østblokkens lande var militært knyttet til hinanden via Warszawapagten, der var oprettet som et modsvar til NATO. Økonomisk samarbejdede landene fra 19 i COMECON (Council for Mutual Economic Assistance).

Hvem befriede Berlin?

Sovjetisk sejr, Det Tredje Rige brød sammen. Slaget om Berlin var det sidste store slag på Østfronten under 2. verdenskrig. Slaget stod mellem Tysklands sidste reserver og Sovjetunionens styrker overlegne både med hensyn til mandskab og materiel.

Hvordan har vestmagterne ifølge Sovjetunionen brudt aftalerne om Tyskland?

I juni 1948 indførtes en ny tysk valuta, D-marken. Dette fik Sovjetunionen til at indføre blokade mod Vestberlin, der lå som en ø inde midt i den sovjetiske zone. Der blev lukket for elforsyningen, og alle adgangsveje gennem den sovjetiske zone blev blokeret for at tvinge vestmagterne tilbage til forhandlingsbordet.

Hvor mange distrikter har Berlin?

Berlin er både en by og en af Tysklands delstater. Byen er opdelt i tolv distrikter (tysk: Bezirke), også kendt som administrative distrikter, med hver sin distriktsforvaltning, selv om alle distrikterne er underlagt Berlins bystyre og delstatsregering.