Table of Contents:

 1. Hvad betyder Hypercellulær knoglemarv?
 2. Hvad er myeloide celler?
 3. Hvad er chancen for at overleve leukæmi?
 4. Hvad er symptomerne på leukæmi?
 5. Hvad er CMML?
 6. Er myelodysplastisk syndrom kræft?
 7. Hvad er kronisk myeloid leukæmi?
 8. Hvad er gammelmands leukæmi?
 9. Hvad er Blastceller?
 10. Hvor lang tid kan man leve med leukæmi?
 11. Hvordan starter leukæmi?
 12. Hvordan ser blodprøver ud ved leukæmi?
 13. Hvad er kronisk leukæmi?
 14. Hvad betyder det hvis man har for mange hvide blodlegemer?
 15. Hvad er myelodysplastisk syndrom?

Hvad betyder Hypercellulær knoglemarv?

I blodet ses cytopeni og ofte morfologiske forandringer i både erytrocytter, trombocytter og granulocytter. Knoglemarven er oftest hypercellulær og med dysplastiske forandringer af > 10 % af cellerne i en eller flere hæmatopoietiske cellelinjer.

Hvad er myeloide celler?

Umodne myeloide celler er forløbere til de modne blodceller, dvs de røde blodlegemer, de hvide blodlegemer og blodpladecellerne. Den ukontrollerede vækst i antallet af blodkræftceller gør, at der bliver færre af de normale blodceller, det vil sige færre røde og hvide blodlegemer og blodplader.

Hvad er chancen for at overleve leukæmi?

Risikoen for tilbagefald af akut leukæmi er langt størst inden for de første to år efter afsluttet behandling. Chancen for langtidsoverlevelse er ved akut leukæmi hos yngre voksne i gennemsnit ca. 45%, men vil på afgørende vis afhænge af ikke mindst de påviste kromosomforandringer i leukæmicellerne.

Hvad er symptomerne på leukæmi?

Symptomer på leukæmi Træthed. Åndedrætsbesvær. Feber og gentagne infektionssygdomme. Hudblødninger (blå mærker) eller slimhindeblødninger (f.

Hvad er CMML?

Kronisk myelomonocytleukæmi (CMML) påvirker den normale udvikling af en type hvide blodlegemer, der kaldes for monocytter, som kommer fra umodne celler, der kaldes for myeloblaster.

Er myelodysplastisk syndrom kræft?

Blodets celler dannes i den røde knoglemarv. Her findes de stamceller, som kan blive til røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader. Symptomerne behøver ikke være kræft, men det er vigtigt, at du kontakter din læge, så du kan blive undersøgt.

Hvad er kronisk myeloid leukæmi?

Sygdommen er karakteriseret ved en forøget dannelse af celler i knoglemarven. Ved CML er det først og fremmest dannelsen af hvide blodlegemer (leukocytter - granulocytter), som er forøget.

Hvad er gammelmands leukæmi?

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (forkortet CLL) er en form for blod- og knoglemarvskræft, hvor kræftcellerne - lymfocytterne - vokser og deler sig uhæmmet. Lymfocytter er en af flere typer hvide blodlegemer. I starten opholder de modne lymfocytter sig i lymfeknuder og andet lymfevæv.

Hvad er Blastceller?

Blodplader er blodlegemer, der er vigtige for blodets evne til at størkne og standser eksempelvis blødningen fra sår (koagulation). Stamcellerne deler sig igen og igen for at danne flere stamceller. De danner også umodne celler, såkaldte blastceller, der modnes til røde blodlegemer, hvide blod legemer eller blodplader.

Hvor lang tid kan man leve med leukæmi?

De fleste med den fredelige type af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og en velbehandlet kronisk myeloid leukæmi (CML) kan leve et helt normalt liv med sygdommen i mange år.

Hvordan starter leukæmi?

Derfor er det hyppigt, at første symptom på en akut leukæmi er en infektion, for eksempel hals- eller lungebetændelse. Der kan eventuelt være gentagne infektioner, før egen læge tager en blodprøve, der viser skæve blodværdier og efterfølgende fører til en leukæmidiagnose.

Hvordan ser blodprøver ud ved leukæmi?

Hvis ens læge har mistanke om kronisk myeloid leukæmi (CML), vil man i første omgang få taget en blodprøve. Ved CML vil blodprøven vise et meget forhøjet antal hvide blodlegemer (overvejende af typen neutrofile granulocytter, men også umodne forstadier til de hvide blodceller).

Hvad er kronisk leukæmi?

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en kræftsygdom, der opstår i stamceller i knoglemarven, som danner blod. Sygdommen rammer udviklingen af en undergruppe af de hvide blodceller, der hedder B-lymfocytter, som har betydning for immunforsvaret.

Hvad betyder det hvis man har for mange hvide blodlegemer?

Et forhøjet antal hvide blodlegemer (leukocytose) kan ses ved mange forskellige tilstande og sygdomme, heriblandt: Kraftig fysisk aktivitet (hvilket vil være en normal fysiologisk reaktion) Diverse infektioner og betændelsestilstande, for eksempel lungebetændelse. Svær infektion med påvirkning af hele kroppen (sepsis)

Hvad er myelodysplastisk syndrom?

Myelodysplastisk syndrom (MDS) er fællesbetegnelsen for en gruppe af sygdomme. MDS er kendetegnet ved at knoglemarvens funktion svigter, så man får blodmangel. Det er overvældende at få at vide, at man har MDS, men der findes heldigvis flere, gode muligheder for behandling. Der er flere undertyper af MDS.