Table of Contents:

 1. Hvad står Aula for?
 2. Hvad betyder Aula på latin?
 3. Hvordan ændrer man navn på Aula?
 4. Hvordan ser Aula ud for forældre?
 5. Hvilke skoler bruger Aula?
 6. Hvad hed det før Aula?
 7. Hvor gammel er aula?
 8. Hvordan sletter man i Aula?
 9. Hvor finder jeg elevplaner i Aula?
 10. Kan bonusforældre få adgang til Aula?
 11. Hvem kan se hvad i Aula?
 12. Hvem kan bruge Aula?
 13. Hvornår startede Aula?
 14. Hvem udviklede Aula?
 15. Hvornår blev Aula lanceret?

Hvad står Aula for?

Aula kommer fra oldgræsk αὐλά, aulá eller aule, der betyder plads foran hus. På dansk har aula flere betydninger: Aula (lokale) - festsal eller forsamlingssal i flere etager - eller større klasseværelse eller auditorium. Aula (gårdrum) - åben mindre plads omkranset af bygninger.

Hvad betyder Aula på latin?

Latin aula, af græsk aulé 'lukket (ydre el. indre) gård'.

Hvordan ændrer man navn på Aula?

Under Profil > Kontaktinformationer kan du uploade et profilbillede af dit barn. Profilbil- ledet kan ses af alle i Aula og på tjek-ind skær- men.

Hvordan ser Aula ud for forældre?

I Aula får du et samlet overblik over det, der er vigtigt at vide om jeres børns hverdag i skolen og fritidsinstitutionen. Du får beskeder, opslag mm. fra skolen og fritidsinstitutionen, og i Komme/Gå kan du skrive, hvem der henter, registrere faste aftaler mm.

Hvilke skoler bruger Aula?

Kommunale og selvejende institutioner har som udgangspunkt adgang til Aula gennem deres kommunes aftale. Aula er en samarbejdsplatform for kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger mv. – og dagtilbud, herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere og klubber.

Hvad hed det før Aula?

Aula er en dansk kommunikationsplatform, der fra 20 (alt efter kommune) er "kommunikationsplatformen til folkeskoler, SFO'er og dagtilbud" i alle Danmarks folkeskoler og i dagtilbud i 97 kommuner. Aula erstatter SkoleIntra. Aula blev idriftsat i næsten alle folkeskoler i uge 43.

Hvor gammel er aula?

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. I aftalen indgik det, at alle folkeskoler skulle have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på de enkelte skoler.

Hvordan sletter man i Aula?

Du kan kun slette opslag i grupperne, hvis du:
 1. Selv har skrevet dem.
 2. Er grupperedaktør i gruppen.
 3. Har rettigheden til at håndtere anmeldelser og slette indhold.
 4. Har rollen som institutionsadministrator i Aula.

Hvor finder jeg elevplaner i Aula?

De elevplaner, der sendes til Aula, er dem, der vises i elevens mappe. Man kan evt. vælge kun at se kategorien Elevplan for lettere at overskue indholdet. Alle de planer, der forekommer i elevens mappe, vil blive overført til AULA under forudsætning af, at eleven stadig går på skolen på overførselstidspunktet.

Kan bonusforældre få adgang til Aula?

Skolen har også skullet vænne sig til, at bonusforældre ikke automatisk har adgang til Aula, men at de fra skolens side skal ind og give tilladelser. Desuden oplever medarbejderne, at de skal bruge søgefunktionen i Aula mere.

Hvem kan se hvad i Aula?

Ja Medarbejdere kan fremsøge tilladelser, samtyk- ker og supplerende stamdata på alle institution- ens forældre og elever. I Aula er det muligt for alle brugere at fremsøge andre brugere inden for egen institution. Derudover har alle medarbejdere mulighed for at fremsøge andre medarbejdere inden for kommunen.

Hvem kan bruge Aula?

Kommunale og selvejende institutioner har som udgangspunkt adgang til Aula gennem deres kommunes aftale. Aula er en samarbejdsplatform for kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger mv. – og dagtilbud, herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere og klubber.

Hvornår startede Aula?

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. I aftalen indgik det, at alle folkeskoler skulle have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på de enkelte skoler.

Hvem udviklede Aula?

Hvem står bag Aula? Det er kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der står for at indkøbe Aula på vegne af landets kommuner. It-virksomheden Netcompany vandt udbuddet af Aula og står derfor for at udvikle og implementere løsningen.

Hvornår blev Aula lanceret?

I uge 43 lanceres Aula på folkeskoler i Danmark. Aula er en samarbejds- og kommunikationsplatform mellem skole og hjem, der erstatter SkoleIntra. Aula skal på en sikker og brugervenlig måde understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god kommunikation mellem lærere, pædagoger, børn og deres forældre.