Table of Contents:

 1. Hvad er BIM?
 2. Hvad laver en BIM koordinator?
 3. Hvad er digitale bygningsmodeller?
 4. Hvad er Revit?
 5. Hvad er en IKT aftale?
 6. Hvad koster Revit?
 7. Hvad koster Revit 2021?
 8. Hvad er IKT Procesmanual?
 9. Hvad er Revit LT?
 10. Hvad er IKT specifikationer?
 11. Hvad laver en IKT leder?

Hvad er BIM?

BIM står for Bygnings Informations Modellering. BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil digitale bygningsmodeller være omdrejningspunkt for alle byggeprojektets aktiviteter og samarbejdet mellem de forskellige parter.

Hvad laver en BIM koordinator?

Med BIM-koordineringsuddannelsen fokuseres der på de procesudfordringer som en koordinator eller projektleder møder i sin dagligdag, eksempelvis dataforståelse og udveksling/kvalitetssikring af data.

Hvad er digitale bygningsmodeller?

Populært kaldet 4D og 5D BIM, eller blandt entreprenører: Virtual Design and Construction, VDC. Det dækker over anvendelsen af 3D BIM modeller, som grundlag for priskalkulationer, fakturering og tidsplaner, gerne kombineret med LEAN metoder og lokationsbaseret tidsplanlægning.

Hvad er Revit?

Revit giver dig mulighed for at arbejde med 3D-modeller og præsentere projekter med 3D-visualisering, videoer og VR.

Hvad er en IKT aftale?

Formålet med IKT-bekendtgørelserne er at sikre en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor. Produktiviteten inden for disse opgaver kan nemlig forøges væsentligt ved udvidet brug af IKT.

Hvad koster Revit?

Hvor meget koster et Revit LT-abonnement? Prisen på et årligt Revit LT-abonnement er 5.275 kr. og prisen på et månedligt Revit LT-abonnement er 663 kr.

Hvad koster Revit 2021?

Hvor meget koster et Revit-abonnement? Prisen på et årligt Revit-abonnement er 25.900 kr. og prisen for et månedligt Revit-abonnement er 3.238 kr. Prisen på et treårigt Revit-abonnement er 73.813 kr.

Hvad er IKT Procesmanual?

Molios IKT-procesmanual er et dynamisk værktøj til leveranceteamet udarbejdet i samarbejde med branchen. Formålet er at kunne aftale og tilrettelægge digitale processer og leverancer i samarbejdet mellem sig for at opfylde de stillede IKT-krav på den for leveranceteamet bedst mulige måde.

Hvad er Revit LT?

Autodesk Revit LT er forenklet BIM-software i 3D, som gør det nemmere at udarbejde 3D-arkitekttegninger og dokumentation af god kvalitet i et koordineret, modelbaseret miljø.

Hvad er IKT specifikationer?

IKT står for informations- og kommunikationsteknologi – altså teknologi der gør det muligt for brugerne at til få adgang til, redigere, overføre og gemme information. Her på siden går vi dybere ned i IKT-bekendtgørelse, -krav, -aftaler, -specifikationer og -ydelser.

Hvad laver en IKT leder?

IKT-ledelsen skal tilrettelægge og koordinere det digitale samarbejde. IKT-ledelsen kan varetages internt af bygherre eller en anden part i byggeprojektet. Oftest leveres IKT-ledelse af en totalrådgiver eller en totalentreprenør.