Table of Contents:

  1. Hvad er mu matematik?
  2. Hvad er en Sigma?
  3. Hvad måles my i?
  4. Hvad Phi?
  5. Hvad står alfa for?
  6. Hvor gammelt er metersystemet?
  7. Hvad er enheden for masse?
  8. Hvilket tal er Phi?
  9. Hvad er Phi i matematik?
  10. Hvad er en alfastråling?

Hvad er mu matematik?

µ bliver også brugt som SI-præfikset mikro- (i matematisk sammenhæng en milliontedel), men regnes, af historiske årsager, som et selvstændig tegn i unicode, U+00B5 (Micro sign).

Hvad er en Sigma?

Sigma (bogstav) (Σ σ ς) er et bogstav i det græske alfabet. Det store græske bogstav Σ bliver anvendt som symbol for summen af en række i matematik. Det store græske bogstav Σ bliver anvendt som symbol for et sprogs alfabet – eller af et eller andet objekt som er afhængig af alfabetet; udtrykt i matematiske termer, f.

Hvad måles my i?

mikrometer (symbol: µm) – 1/1.000.000 meter (indtil 1960 alternativt betegnet som mikron og noteret µ (my), i daglig tale også kaldet my-meter).

Hvad Phi?

Fi, phi, er det enogtyvende bogstav i det græske alfabet. Det skrives Φ, φ og var oprindelig en aspireret klusil, et p udtalt med et efterfølgende pust formodentlig som dansk p i pølse; fi blev på latin gengivet med ph, fx philosophia.

Hvad står alfa for?

Alfa (Α α) er det første bogstav i det græske alfabet. Alpha Symboliserer bogstavet "a" i NATO's fonetiske alfabet, også kendt som ICAO-alfabetet.

Hvor gammelt er metersystemet?

Danmark indførte i 1683 sine egen standardmål for afstande og vægt, det var dog ikke metersystemet, der først kom til Danmark i 1868, men mest blev brugt i medicinske sammenhænge. Først i 1907 blev metersystemet brugt til almindelig handel. Systemet vandt først international accept omkring 1875.

Hvad er enheden for masse?

kilogram, symbol kg, er SI-enheden for masse. Det er defineret ved at lade den fastlåste numeriske værdi af Plancks konstant h være 6,626 070 15 × 10-34 udtrykt i enheden J s, som er lig med kg m2 s-1, hvor meter og sekund er defineret ud fra c og ΔνCs.

Hvilket tal er Phi?

I matematikken anvendes φ som betegnelse for det gyldne snits talforhold (1,618...).

Hvad er Phi i matematik?

Bogstavet Phi bliver brugt inden for matematik, når man vil beskrive det gyldne snits forhold.

Hvad er en alfastråling?

Alfastråling er biproduktet af alfahenfald. Det består af heliumkerner med to protoner og to neutroner. Alfahenfald sker når tunge kerner bliver så ustabile at de mister masse ved at udsende heliumkerner. Det radioaktive uranatom frigiver en heliumkerne og henfalder til thorium.