Table of Contents:

 1. Hvad er formålet med politiet?
 2. Hvad har politiet i deres bælte?
 3. Er danske betjente bevæbnede?
 4. Hvad er politiets opgave?
 5. Hvilken myndighed er politiet?
 6. Hvornår må en betjent skyde?
 7. Hvorfor har politiet våben?
 8. Hvor gælder ordensbekendtgørelsen?
 9. Hvad er Romeo patrulje?
 10. Hvad består en politiuniform af?
 11. Hvad er forskellen på en politiassistent og en politibetjent?
 12. Hvilke magtmidler har politiet?
 13. Hvad er en politibetjents rolle i samfundet?

Hvad er formålet med politiet?

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.

Hvad har politiet i deres bælte?

»Vi bærer også en Motorola-radio, en mobiltelefon, lommebøger og nøgler til stationen. Mange har også et bykort, deres briller og måske et digitalkamera med - og måske har de deres egen pung i lommen,« siger Ivan Nielsen.

Er danske betjente bevæbnede?

danske og svenske politifolk som udgangspunkt er bevæbnede med en pistol, er deres norske kolleger i udgangspunktet ubevæbnede. Der opbevares i stedet våben (revolver/pistol) på de enkelte tjenestesteder, eller i et såkaldt fremskudt depot, fx i patruljevognen, hvor tjenestevåben opbevares i forseglede poser.

Hvad er politiets opgave?

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser.

Hvilken myndighed er politiet?

Politiet og anklagemyndigheden hører under justitsministerens ansvarsområde. Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, direkte ansat i staten. Justitsministeren er politiets øverste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen, og politidirektørerne.

Hvornår må en betjent skyde?

Hvornår må en betjent skyde? Paragraf 16 i politiloven siger, at man kun anvende magt, der er nødvendig og forsvarlig. En betjent må for eksempel skyde for at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb.

Hvorfor har politiet våben?

Til særlige operationer og sikring af områder, hvor det skønnes nødvendigt, kan politiet benytte en maskinpistol af typen Heckler & Kock MP5, som regnes for at være en af verdens mest nøjagtige og pålidelige våben og benyttes af mange landes politi og militær. Den kan påmonteres kikkertsigte, lasersigte, greb og lygte.

Hvor gælder ordensbekendtgørelsen?

Bekendtgørelsen finder således f. eks. anvendelse på borgernes adfærd i offentligt tilgængelige parker, jernbane- og rutebilstationer, porte, offentlige toiletter, offentlige befordringsmidler, herunder taxier, forlystelsessteder samt i åbningstiden butikker, butikscentre og offentlige kontorer.

Hvad er Romeo patrulje?

En reaktionspatrulje, også kendt som Romeo, er en beredskabspatrulje, hvor politifolkene har fået en særlig uddannelse målrettet at kunne handle effektivt i kritiske situationer, hvor menneskeliv er i fare, og tiden er en afgørende faktor.

Hvad består en politiuniform af?

Uniformerede politifolk vil ydermere bære et unikt markeringsnummer og distinktion, der fortæller dig den pågældendes ledelsesniveau.
 • Markeringsnummer på uniformsvest Foto: Rigspolitiet.
 • Markeringsnummer på uniformsjakke Foto: Rigspolitiet.
 • Markeringsnummer på uniformsskjorte Foto: Rigspolitiet.

Hvad er forskellen på en politiassistent og en politibetjent?

Det massive flertal af danske politifolk kaldes nemlig for politiassistenter. Det er betegnelsen mellem politibetjent og politikommissær, groft sagt. Der er selvfølgelig en del andre titler at smykke sig med – men i det store hele består dansk politi af politiassistenter.

Hvilke magtmidler har politiet?

Politiets hjemmel til brug af magtmidler er defineret i Politiloven. Midlerne inkluderer skydevåben, stav, hund og gas. Dertil kan bruges peberspray.

Hvad er en politibetjents rolle i samfundet?

Som politibetjent kender du loven og er med til at sørge for tryghed, sikkerhed og orden i samfundet. Dine opgaver kan være meget forskellige og du ved ikke på forhånd, om du bliver kaldt ud til en færdselsulykke, en spritbilist, vold i nattelivet eller bandekriminalitet.