Table of Contents:

  1. Hvilket billede af tro tegner Nikolai Østergård i filmen?
  2. Hvad er religion film?
  3. Hvem er jeg mellemtrin?
  4. Hvad er kristendom indskoling?
  5. Hvad kan man bruge troen til?
  6. Hvad jeg tror på?
  7. Hvad er indskoling mellemtrin og udskoling?
  8. Hvem er jeg Clio kristendom?
  9. Hvad er folkekirkens historiske baggrund?

Hvilket billede af tro tegner Nikolai Østergård i filmen?

"Kort film om tro" er en personlig film om religion af Nikolai Østergaard. Instruktøren er vokset op uden et særligt forhold til religion, men som voksen er han begyndt at gå i kirke og har lært at tro på Gud. I filmen fortæller han, at det har givet ham en følelse af, at det fantastiske er muligt - også for ham.

Hvad er religion film?

I fire film under titlen 'Min tro' fortæller fire børn i alderen mellem 9 og 12 år om deres forhold til tro og den gud, de hver især tror på. De fire børn er henholdsvis en muslim, et Jehovas Vidne, en kristen og en heks (naturreligion).

Hvem er jeg mellemtrin?

klassetrin. På mellemtrinnet udbygger eleven sine færdigheder i de fag, som blev introduceret i indskolingen, og der kommer nye fag som håndværk og design (4. klasse) samt tysk eller fransk (5. klasse).

Hvad er kristendom indskoling?

Indskoling: Fokus på bibelens opbygning i forskellige bøger. Jesu historiske liv og samtid. Mellemtrin: På opdagelse i år 0: Samfundet på Jesu tid som baggrund for at forstå hans henrettelse. Fokus på eksempelvis farisæere, zeloter og romere, men også familieliv, klima og religion.

Hvad kan man bruge troen til?

Religion er afgørende for, at samfund kan opstå Samtidig kan religion og religiøse oplevelser hjælpe os mennesker med at finde en identitet i forhold til samfundets normer og idealer og dermed finde vores plads i gruppen, hvilket er vigtigt for sociale dyr som os mennesker.

Hvad jeg tror på?

Man må tro på, hvad man vil, og at nogen vælger noget, betyder ikke, at alle andre vælger forkert ved at vælge noget andet. Sandhed er noget individuelt, og der findes rigtig mange sandheder. Den eneste fejl, vi mennesker ikke må begå, er at tro, vi har patent på nogen af dem.

Hvad er indskoling mellemtrin og udskoling?

I overskriftsform kan man med skolernes egne ord beskrive det typiske ved afdelingerne på føl- gende måde: Indskoling: læringsparathed og læsning Mellemtrin: at ”fylde på” og bevare læringsmotivationen Udskoling: afgangsprøver, nu gælder det for alvor.

Hvem er jeg Clio kristendom?

Læringsmål. Jeg kan tale om troens betydning for, hvem man er, og hvordan man lever. Jeg kan diskutere, hvad og hvem der er med til at bestemme, hvordan jeg lever mit liv.

Hvad er folkekirkens historiske baggrund?

Den danske folkekirke blev etableret med Grundloven i 1849. Stat og kirke blev adskilt, og danskerne fik samme rettigheder og pligter som borgere uanset deres religiøse tilhørsforhold. Der blev indført religionsfrihed, og staten blev juridisk set religionsløs.