Table of Contents:

 1. Hvad er kristendommens symbol?
 2. Hvad symboliserer det omvendte kors?
 3. Hvad er et religiøst symbol?
 4. Hvad symboliserer duen øverst i billedet?
 5. Hvilken betydning har farven hvid?
 6. Hvad betyder ikonerne?
 7. Hvad symboliserer religion?

Hvad er kristendommens symbol?

Billedgalleri
 • Det kristne kors som symbol på opstandelsens under. ...
 • Labarum eller Chi-Rho symbol, de to første bogstaver i Χριστός, græsk for Kristus.
 • Fisken,dette tegn står for de første kristne.
 • Tau-kors.
 • Agnus Dei - Lammet som Kristussymbol.
 • Treenighedsskjold.
 • Jesu monogram: IHS (el.

Hvad symboliserer det omvendte kors?

Peterskorset er et omvendt latinsk kors, et kors med tværbjælken nede og ikke oppe. Det fortælles i en tradition at apostlen Peter blev henrettet i Rom, og at han da bad om at han måtte blive korsfæstet med hovedet nedad for dermed at vise respekt for Jesus.

Hvad er et religiøst symbol?

Religionerne har mange symboler. Religiøse symboler henviser ofte til noget, der er svært at gengive på andre måder. På den måde er symboler et slags sprog, som vi måske kan afkode. I kristendommen er en due fx et symbol på Helligånden, som ellers er svær at gengive.

Hvad symboliserer duen øverst i billedet?

Det var en due, der bragte et olivenblad til Noa i arken som tegn på, at syndfloden var overstået. I kristendommen symboliserer duen Helligånden. "Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due", står der om Jesu dåb (Lukasevangeliet 3,22).

Hvilken betydning har farven hvid?

I mange religioner bliver hvid forbundet med det guddommelige, da hvid symboliserer renhed og klarhed. Dog hentyder farven til døden i de asiatiske lande, da døden for buddhisterne er en overgang til nyt liv. Her i vesten er hvid et symbol på fred, sandhed og uskyldighed.

Hvad betyder ikonerne?

Statusbjælken øverst på skærmbilledet indeholder ikoner, som hjælper dig med at overvåge din telefon. Ikoner på venstre side informerer dig om apps, f. eks. nye meddelelser eller downloads.

Hvad symboliserer religion?

Ordet religion kommer af det latinske religare, der betyder "at binde", "fortøjre", "forpligte". Religion kan dermed siges at være systematiserede tanker over, hvad man som menneske er forpligtet på og bundet af.