Table of Contents:

 1. Hvad kaldes en fortegnelse over de sager der skal behandles på et møde?
 2. Hvad skriver man i en mødeindkaldelse?
 3. Hvordan byder man velkommen til et møde?
 4. Hvad er modent?
 5. Hvordan skriver man et referat af et møde?
 6. Hvad er formålet med referater?
 7. Hvilke opgaver har en Mødereferent?
 8. Hvad skal en agenda indeholde?
 9. Hvordan holder man møde?
 10. Hvad er Mødediamanten?
 11. Hvad skal du være opmærksom på når du skriver referater?
 12. Hvad laver en referent?
 13. Hvad er et mødereferat?
 14. Hvad er en referent?
 15. Hvad er en god agenda?

Hvad kaldes en fortegnelse over de sager der skal behandles på et møde?

En dagsorden er en liste over de sager, der skal behandles på et foreningsmøde og den rækkefølge de skal behandles i. Dagsordenen bliver foreslået af mødeledelsen ved mødets begyndelse, og vedtaget eller forandret ved almindelig flertalsafstemning.

Hvad skriver man i en mødeindkaldelse?

Sådan udarbejder du en god mødeindkaldelse:
 1. Hvilken type møde det er (afdelingsmøde, salgsmøde, bestyrelsesmøde etc.)
 2. Hvor mødet finder sted (evt. ...
 3. Hvornår mødet starter OG slutter.
 4. En angivelse af, hvem der er indkaldt til mødet.
 5. Hvad formålet med mødet er (orientering, beslutning, diskussion)

Hvordan byder man velkommen til et møde?

Planlæg at byde velkommen med en intro om, hvad I skal nå frem til på mødet, hvordan det kommer til at foregå, og hvordan dette møde indgår i jeres hverdag. Inddrag meget gerne deltagerne i åbningen af mødet, fx ved at lade dem tale sammen to og to om, hvilket udbytte de gerne vil have af mødet.

Hvad er modent?

tilstrækkelig udviklet til at kunne formere sig, udfylde sin tiltænkte funktion, fungere normalt, el. lign. om organisme, organ el. lign.

Hvordan skriver man et referat af et møde?

Kort sagt skal du blot notere alle beslutninger og handlingspunkter ned. Mødereferatet skal dokumentere essensen af, hvad der skete på mødet. Det hjælper os med at huske, hvad der blev diskuteret og besluttet og det opdaterer dem, der ikke kunne deltage.

Hvad er formålet med referater?

Referatet dokumenterer, hvad der er sket i mødet og er således et juridisk dokument. Hertil har referatet en række funktioner, som ledergrupper dyrker mere eller mindre aktivt. Referatet kan: skabe en rød tråd mellem møderne.

Hvilke opgaver har en Mødereferent?

Den mest magtfulde person i et møde er referenten. En dygtig referent kan skabe kvalitet i selv et kun halvgodt møde. Af referatet skal stå lysende klart, hvad der blev konkluderet på mødet. Referenten skal formulere det, så det giver mening, selv når man flere år efter læser referatet.

Hvad skal en agenda indeholde?

Nogle gode råd til at lave en god dagsorden:
 • Tilpas din skabelon til dagsorden, så du får præcise uddybende overskrifter.
 • Uddyb punkterne med en kort beskrivelse, så deltagerne bedre kan forberede sig.
 • Navngiv eventuelle opgaver.
 • Angiv evt. ...
 • Meddelelser og orienteringer, bør ligge til sidst på mødet.

Hvordan holder man møde?

Gode råd til videomøder på nettet:
 1. Tjek dit udstyr, inden mødet starter. ...
 2. Start med en runde, hvor alle siger hej, så i ved, at alle kan høre og se, hvad der foregår.
 3. Vælg en mødeleder, som fører ordet. ...
 4. Sluk din mikrofon, når du ikke taler. ...
 5. Tal langsomt og tydeligt.

Hvad er Mødediamanten?

Mødediamanten illustrerer tre faser: ”Høring”, ”vurdering” og ”beslutning”. Helt konkret kan det være mødelederen, der hører mødedeltagerne, hvad de umiddelbart tænker, mener eller føler om emnet på dagsordenen. Derefter går man over til at vurdere det, der er sagt, for endeligt at træffe en beslutning.

Hvad skal du være opmærksom på når du skriver referater?

Notér flittigt. Det er god notat- og referatteknik. Det er først, når du skriver selve referatet, at du har tid til at sortere i stoffet og formulere de endelige sætninger. Derfor skal du ikke tænke i konklusioner, når du tager notater til mødet. Det er bedre at have for mange notater med hjem fra et møde end for få!

Hvad laver en referent?

Den mest magtfulde person i et møde er referenten. En dygtig referent kan skabe kvalitet i selv et kun halvgodt møde. Af referatet skal stå lysende klart, hvad der blev konkluderet på mødet. Referenten skal formulere det, så det giver mening, selv når man flere år efter læser referatet.

Hvad er et mødereferat?

Et mødereferat er en skriftlig redegørelse for, hvad der er sket på mødet. Det skal informere om forløbet og resultatet af mødet. Der skal skrives referater til mange forskellige slags møder, og derfor kan et referat også have forskellige funktioner.

Hvad er en referent?

Referent, (af ty. Referent, af lat. referens), person, der refererer foredrag, møder o.l. (især til et blad).

Hvad er en god agenda?

Den gode dagsorden Fortæller, hvad formålet med mødet er. Fortæller medarbejderne, hvorfor de er uundværlige. Fortæller, hvad der skal komme ud af mødet. Inspirerer medarbejderne til at komme forberedt.