Table of Contents:

  1. Hvad er en høj standardafvigelse?
  2. Hvad er en stor spredning?
  3. Hvordan regner man spredningen ud?
  4. Hvad vil det sige at være normalfordelt?
  5. Hvad siger spredningen noget om?
  6. Hvordan udregner man spredning?

Hvad er en høj standardafvigelse?

Standardafvigelsen er et matematisk mål for historiske kursudsving i forhold til afkast. En lav standardafvigelse er ensbetydende med en investering, der historisk set har været kursstabil, mens en høj standardafvigelse omvendt betyder, at investeringen har udvist store udsving.

Hvad er en stor spredning?

Spredningen (standardafvigelsen) af observationerne i et datasæt beskriver, hvor meget observationerne i gennemsnit afviger fra gennemsnittet, dvs. hvor spredte observationerne er. Jo større spredningen er, jo mere spredt er observationerne. Spredningen kaldes σ (udtales "sigma").

Hvordan regner man spredningen ud?

Varians og spredning siger noget om, hvor stor spredning, der er i datasættet. Ligger observationerne kort eller langt fra middelværdien? Man finder altså afstanden mellem hver observation og middelværdien. Denne kvadrerer man, og så finder man gennemsnittet af dette.

Hvad vil det sige at være normalfordelt?

Normalfordelingen er en af de vigtigste sandsynlighedsfordelinger og benævnes også Gaussfordelingen. Den er kontinuert og kan principielt omfatte alle reelle tal. Den er symmetrisk omkring middelværdien. Normalfordelingen kan entydigt bestemmes ved observationssættets middelværdi (μ) og spredning (σ).

Hvad siger spredningen noget om?

Hvad er spredning? Spredningen (standardafvigelsen) af observationerne i et datasæt beskriver, hvor meget observationerne i gennemsnit afviger fra gennemsnittet, dvs. hvor spredte observationerne er. Jo større spredningen er, jo mere spredt er observationerne.

Hvordan udregner man spredning?

Varians og spredning siger noget om, hvor stor spredning, der er i datasættet. Ligger observationerne kort eller langt fra middelværdien? Man finder altså afstanden mellem hver observation og middelværdien. Denne kvadrerer man, og så finder man gennemsnittet af dette.