Table of Contents:

  1. Hvad er månens betydning?
  2. Hvilken indflydelse har Månen på Jorden?
  3. Hvad er Månens rolle i forhold til tidevand?
  4. Hvad kaldes kortlægning og beskrivelse af Månens overflade?
  5. Hvad kaldes en tidevands strand?
  6. Hvilke himmellegemer er Naboplaneter til jorden?
  7. Hvordan skinner Månen?

Hvad er månens betydning?

Månen, symboliserer bl. a. tilblivelse, tidsregning, menstruation, skæbnen, døden, galskab, det kvindelige, det usynlige, det intuitive, en romantisk scene. I folketroen knyttes Månen sammen med galskab (engelsk lunatic “forrykt”, af det latinske navn på Månen Luna).

Hvilken indflydelse har Månen på Jorden?

Men Månens største betydning for Jorden er, at den har stabiliseret aksehældningen. Den er nu 23,5 grader, og det er præcis nok til at give os gunstige årstider. Beregninger viser, at uden en følgesvend ville hældningen variere med mere end 45 grader.

Hvad er Månens rolle i forhold til tidevand?

Når Solen og Månen står på linje ved nymåne og fuldmåne (lilla) forstærker Solen Månens tyngdepåvirkning og det skaber den kraftigere form for tidevand - springflod. Når Månen er derimod aftagende eller tiltagende (blå) modarbejder himmellegemerne hinanden, og det skaber den noget mildere form for tidevand - nipflod.

Hvad kaldes kortlægning og beskrivelse af Månens overflade?

Geokemisk kortlægning foretaget fra rummet fører til den slutning, at Månens skorpe overvejende har anortositisk sammensætning, hvilket er i overensstemmende med hypotesen om magmaoceaner. Grundfjeldet består primært af grundstofferne ilt, silicium, magnesium, jern, calcium og aluminium.

Hvad kaldes en tidevands strand?

Tidevand er vandets variation mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe). Grunden til denne variation skyldes månens tiltrækningskraft. Månen trækker så at sige i vandoverfladen. Der er således højvande i Vadehavet, når månen er tættest på.

Hvilke himmellegemer er Naboplaneter til jorden?

Venus er den ene af vores naboplaneter. Venus er den planet, der er tættest på Jorden.

Hvordan skinner Månen?

Månen udsender ikke selv sit lys. Det er faktisk lyset fra solens stråler, som Månen reflekterer. Månen lyser slet ikke lige så kraftigt som Solen, og det er fordi, Månen kun reflekterer op til 10 % af Solens stråler.