Table of Contents:

  1. Hvad hedder matrix 2?
  2. Hvornår er det en fordel at bruge matrix?
  3. Hvornår er en matrix ikke invertibel?
  4. Hvordan finder man den inverse matrix?
  5. Hvornår har et ligningssystem ingen løsning?

Hvad hedder matrix 2?

The Matrix Reloaded er en amerikansk science fiction-film fra 2003. Det er den anden film i Matrix-trilogien og er instrueret af Wachowski-søskendeparret.

Hvornår er det en fordel at bruge matrix?

Der er langt flere fordele ved en matrixorganisation, end der er faldgruber – og håndteres organiseringen rigtigt, giver det et enormt personligt og økonomisk overskud for virksomhed, ledere og medarbejdere. Vigtigst af alt: det sætter kunden i centrum og øger tilfredsheden.

Hvornår er en matrix ikke invertibel?

Hvis H ≠ I n H \neq \mathrm{I}_n H=In, så er A ikke invertibel og vi stopper.

Hvordan finder man den inverse matrix?

Underdeterminanten fremkommer ved at tage determinant af undermatricen Aij, som er fremkommet af A ved at slette den i'te række og den j'te søjle i A, dvs. Aij er en (n − 1) × (n − 1) matrix. Bemærk at detA på denne måde er udtrykt rekursivt.

Hvornår har et ligningssystem ingen løsning?

Et lineært ligningssystem har ingen løsning, når graferne er parallelle. Uendelig antal løsninger. Et lineært ligningssystem har et uendeligt antal løsninger, når graferne er de samme to linjer (de ligger oveni hinanden).