Table of Contents:

  1. Hvad er Fortællekneb?
  2. Hvilken status har hovedpersonen?
  3. Hvad bruger man en Aktantmodel til?
  4. Hvad kendetegner ikke et folkeeventyr?
  5. Hvad er en dramaturgisk analyse?
  6. Hvad er den fortalte tid?
  7. Hvad er forskellen på flade og runde personer?
  8. Hvem hjælper Klods Hans?
  9. Hvem lavede aktantmodellen?
  10. Hvad er plottet i et eventyr?

Hvad er Fortællekneb?

Fortællekneb bruges i bøger og film til at påvirke læseren eller publikum. Forfatteren / instruktøren bruger fortællekneb til at fastholde vores interesse igennem historien. Et fortællekneb kan fx bruges til at bygge spændingen op, justere på vores forventninger til, hvad der kommer til at ske, skabe forvirring osv.

Hvilken status har hovedpersonen?

Nogle gange opnår hovedpersonen også et skift i status undervejs. Dvs. at den status / position, personen har i forhold til andre personer i historien, ændrer sig i løbet af historien. Det kan fx være status overfor venner, status på arbejdspladsen, familiestatus og samfundsstatus.

Hvad bruger man en Aktantmodel til?

En aktantmodel kan bruges til at finde ud af, hvad det er for roller, personerne fx har i en film, en reklame, en novelle og andre tekster. Rollerne kalder man aktanter, og det er deraf modellen har fået sit navn. Aktantmodellen er lettest at bruge på eventyr og konkrete tekster, men den kan bruges på alle tekster.

Hvad kendetegner ikke et folkeeventyr?

Der skelnes mellem to typer eventyr: folkeeventyr og kunsteventyr. Folkeeventyret er fortællinger, som har vandret fra mund til mund, og som til sidst blev skrevet ned og samlet i fx Grimms Eventyr. Kunsteventyr er litteratur, som fra starten er skrevet af en kendt forfatter.

Hvad er en dramaturgisk analyse?

Dramaturgien betyder den måde, dramaet er bygget op, og hvilke virkemidler som særligt benyttes i opbygningen af dramaets spænding/konflikt/problemstilling. I din analyse er det en god idé at starte med at kigge på dramaets opbygning og dramaturgi.

Hvad er den fortalte tid?

Fortalt tid er den kronologiske periode, hvor begivenhederne finder sted. Men det er sjældent, at begivenhederne præsenteres i denne rækkefølge. Ofte springes der i tid, og teksten komponeres på en speciel måde, så der skabes et drive i fortællingen. Dette er fortælletiden.

Hvad er forskellen på flade og runde personer?

Flade: Ydre beskrivelser. Vi hører kun om personens handlinger (ofte i folkeeventyr). Runde: Indre og ydre beskrivelser. Vi hører om personens handlinger, tanker og følelser (ofte i kunsteventyr).

Hvem hjælper Klods Hans?

I ”Klods-Hans” er der flere ting og dyr, som fungerer som hjælpere. Geden, den døde krage, træskoen, mudderet og Klods-Hans' optimisme og gode humør er alt sammen med til at hjælpe Klods-Hans på vej til at få prinsessen.

Hvem lavede aktantmodellen?

Aktantmodellen er baseret undersøgelser af russiske folkeeventyr lavet af Vladimir Propp, der var en russiske folklorist og sprogforsker. Propp blev født i Sankt Petersborg i 1895, og gennem hans liv udførte han analyser og undersøgelser.

Hvad er plottet i et eventyr?

Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?) Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).