Table of Contents:

 1. Hvad er Asch's forsøg?
 2. Hvad er Gruppekonformitet?
 3. Hvad betyder det at være autoritetstro?
 4. Hvad er forskelle og ligheder på Solomon Asch og Stanley Milgrams eksperimenter?
 5. Hvad er en konformitet?
 6. Hvad kan vi bruge socialpsykologien til i vores dagligdag?
 7. Hvad er gruppetænkning psykologi?
 8. Hvad betyder det at være autoritær?
 9. Hvornår er det gruppepres?
 10. Hvad er konformitet psykologi?
 11. Hvad er Indgrupper og Udgrupper?
 12. Hvad er gruppetænkning?
 13. Hvordan opstår gruppetænkning?

Hvad er Asch's forsøg?

Den amerikanske socialpsykolog Solomon Asch satte sig i begyndelsen af 1950'erne for at undersøge individers tendens til gruppetilpasning. I det eksperiment, Asch opstillede, blev en forsøgsperson placeret i en gruppe, hvor de øvrige var skuespillere, der kendte eksperimentets virkelige formål.

Hvad er Gruppekonformitet?

Konformitet kan også defineres som at give efter for gruppepres. Mennesket har et stærkt behov for at høre til i en gruppe, og at samværet med en gruppe vil signalere at ”jeg er lige som dem og følger deres regler”. Det viser konformitet, og gør dig forudsigelig for de andre i gruppen.

Hvad betyder det at være autoritetstro?

Autoritetstro, (se autoritet), blind tro på de førende.

Hvad er forskelle og ligheder på Solomon Asch og Stanley Milgrams eksperimenter?

Milgram Experimentet Milgram kritiserede dog Asch' eksperiment for at være for banalt. I stedet for at lade eksperimentet handle om bedømmelsen af længden på en linje, skulle eksperimentet stille ham i en situation, hvor hans valg havde direkte betydning for et andet menneskes ve og vel.

Hvad er en konformitet?

ensartethed, fx med hensyn til udseende eller opførsel; (overdreven) afhængighed af regler, normer, standarder el.

Hvad kan vi bruge socialpsykologien til i vores dagligdag?

Socialpsykologi er studiet af, hvorledes mennesker opfatter, tænker og føler i forhold til deres sociale verden, og hvordan de vekselvirker og påvirker hinanden.

Hvad er gruppetænkning psykologi?

Gruppetænkning er et psykologisk fænomen der kan optræde i grupper af mennesker, hvis behov for harmoni og konformitet kan føre til, at gruppen træffer ufornuftige og belastende beslutninger. I en sådan gruppe kan behovet for samhørighed få gruppens medlemmer til at enes for enhver pris.

Hvad betyder det at være autoritær?

Autoritær (fransk, af latin auctoritas, myndighed) betegnes den som uden saglig grundlag eller uden at give saglig begrundelse, bestemmer over andre.

Hvornår er det gruppepres?

Typiske eksempler på gruppepres er, at gruppen: holder andre udenfor eller behandler dem dårligt. presser hinanden til at drikke sig i hegnet, ryge smøger eller tage stoffer. presser på i forhold til sex – fx med kærester, tilfældige partnere eller mht.

Hvad er konformitet psykologi?

I socialpsykologien anvender man konformitet om et mere eller mindre skjult gruppepres, der får det enkelte medlem til at tilpasse sig gruppens normer og holdninger. Konform adfærd har baggrund i gruppenormer, der for det enkelte medlem af gruppen virker som en vigtig ramme for forståelsen af virkeligheden.

Hvad er Indgrupper og Udgrupper?

Indgrupper og Udgrupper Udgruppen kan være fans fra en anden fodboldklub, eller medlemmer af en anden religiøs, etnisk eller politisk gruppe, end den man selv tilhører. Indgruppen vil så være den fodboldklub som du holder med.

Hvad er gruppetænkning?

Gruppetænkning er et psykologisk fænomen der kan optræde i grupper af mennesker, hvis behov for harmoni og konformitet kan føre til, at gruppen træffer ufornuftige og belastende beslutninger. I en sådan gruppe kan behovet for samhørighed få gruppens medlemmer til at enes for enhver pris.

Hvordan opstår gruppetænkning?

Gruppetænkning opstår, når enighed og consensus overtrumfer folks lyst for at udtrykke alternativer, kritisere et standpunkt eller blot udtrykke en mindre populær holdning. Her er behovet for gruppeenighed en direkte årsag til at god beslutningstagning eller problemløsning ikke bliver eksikveret.