Table of Contents:

 1. Hvad hedder de forskellige militær?
 2. Hvor mange regimenter har Danmark?
 3. Hvor mange er der i den danske hær?
 4. Hvor mange soldater er der i en division?
 5. Hvor mange er en trop?
 6. Hvad er en trop?
 7. Hvor har Danmark udsendte soldater 2021?
 8. Hvor stor er en trop?
 9. Hvor mange soldater er der i en bataljon?
 10. Hvad betyder det at gå i trop?
 11. Hvad består et kompagni af?
 12. Hvad er et oprør?

Hvad hedder de forskellige militær?

Forsvaret omfatter følgende tre værn: Hæren....
Forsvaret
VærnHæren (HRN) Søværnet (SVN) Flyvevåbnet (FLV) Hjemmeværnet (HJV)
HovedkvarterHolmens Kanal 9 1060 København K
Lederskab
ØverstbefalendeDronning Margrethe II

Hvor mange regimenter har Danmark?

Enheder. Hæren består af 2 brigader og 9 regimenter, som du kan læse mere om her. Brigaderne rummer Hærens professionelle soldater og gennemfører uddannelsen hertil. Regimenterne danner ramme om en lang række specialer og løser særlige opgaver.

Hvor mange er der i den danske hær?

Hæren
Overordnet myndighedVærnsfælles Forsvarskommando, Hærstaben
Størrelse8.325 militært ansatte (2015) 3.914 værnepligtige (2015) 4.070 på rådighedskontrakt
Del afForsvaret
HovedkvarterFlyvestation Karup

Hvor mange soldater er der i en division?

En division er en militær enhed med normalt 6.000-20.000 soldater. Divisionen indeholder kun landmilitære enheder – et antal brigader eller regimenter samt supplerende divisionstropper – men har også evnen til at koordinere operationer med luftvåben og flåde. Chefen for en division er normalt generalmajor.

Hvor mange er en trop?

En lille afdeling af soldater, for eksempel under 20 mand, hed således en trop. Det gjaldt også, hvis der var tale om en delmængde af en større troppestyrke, for eksempel hed/hedder det en fortrop, en stødtrop eller en bagtrop, mens den samlede hærstyrke var i flertalsformen tropper.

Hvad er en trop?

Tropper betyder omtrent det samme som hær.

Hvor har Danmark udsendte soldater 2021?

 • Her beskrives de primære igangværende NATO-missioner med dansk militær deltagelse. NATO's Mission i Irak. ...
 • NATO's styrkede fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen. Siden 2018 har Danmark bidraget til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen (eFP). ...
 • Baltic Air Policing. ...
 • Kosovo Force. ...
 • Øvrige NATO-bidrag.

Hvor stor er en trop?

En lille afdeling af soldater, for eksempel under 20 mand, hed således en trop.

Hvor mange soldater er der i en bataljon?

En bataljon (afledt af (fransk): bataille for 'slagsmål') er en militær enhed på 450–1.000 mand, inddelt i 3-5 kompagnier. Indenfor artilleriet bruges i stedet betegnelsen afdeling. Chefen for en bataljon er oberstløjtnant.

Hvad betyder det at gå i trop?

overført følge nogens eksempel; tilslutte sig en idé el. lign. Vi vil gerne følge trop med den hektiske nationale og internationale hverdagsmode BT1991.

Hvad består et kompagni af?

Et kompagni (afledt af (latin): companium for 'brødfællesskab') er en landmilitær enhed med normalt omkring 100 soldater, der er samlet i et antal delinger. Flere kompagnier udgør en bataljon. I artilleriet betegnes et kompagni som regel batteri.

Hvad er et oprør?

det at en person eller gruppe rejser sig i protest mod en autoritet, en fremherskende opfattelse, en vedtagen norm el. lign. Frihedskæmperne under Anden Verdenskrig gjorde oprør mod en besættelsesmagt AalbSt1984.