Table of Contents:

 1. Hvilke fire hovedbestanddele består træet af?
 2. Hvad er et træ opbygget af?
 3. Hvad er Marvstråler?
 4. Hvilke egenskaber har træ?
 5. Hvad består en stamme af?
 6. Hvad bruges Sikarrene til?
 7. Hvad består en årring af?
 8. Hvilke træsorter findes i Danmark?
 9. Hvad er de sekundære Marvstråler kendetegnet ved?
 10. Hvordan foregår træets vækst fra spire til væksten i vækstsæsonen?

Hvilke fire hovedbestanddele består træet af?

Det levende træ har fire hoveddele:
 • Roden.
 • stammen.
 • grenene.
 • bladene.

Hvad er et træ opbygget af?

Hvordan er et træ opbygget? Et træ består af mange lag, som alle er vigtige for træets eksistens. Yderst sidder barken, som blandt andet beskytter mod fysiske beskadigelser, udtørring m.m. Under barken sidder vækstlaget, der består af levende celler, som danner nye barkceller.

Hvad er Marvstråler?

Marvstråle, områder af grundvæv hos planter, der i stænglen forbinder marven med vævet uden for ledningsvævet, barken. Et lille område i hver marvstråle indgår i et særligt vækstlag, det vaskulære kambium.

Hvilke egenskaber har træ?

Træ
 • Bearbejdelighed. En af de store fordele ved træ som materiale er dets bearbejdelighed. ...
 • Styrke. ...
 • Vægt. ...
 • Holdbarhed – nedbrydelighed. ...
 • Kan angribes af svamp, insekter, overfladeråd, blåsplint, bakterier. ...
 • Smukt visuelt udtryk og gode associationer. ...
 • Forskellige træarter – forskellige egenskaber og udtryk. ...
 • Træ er hygroskopisk.

Hvad består en stamme af?

En stamme er en forveddet plantedel, opbygget ganske som en gren, som findes hos træer, palmer og bambus. Stammens funktion er at løfte grenene og dermed bladene op forbi konkurrenternes blade. Den økologiske betydning af stammen er altså at styrke planten i konkurrencen om lyset.

Hvad bruges Sikarrene til?

Sikar er et rørsystem i planter, bestående af celler, der transporterer saftstrømme med bl. a. sukker produceret i fotosyntesen fra plantens blade til rødderne eller andre organer, hvor der er behov for energi og organisk stof.

Hvad består en årring af?

En årring består af vårved og sommerved. Ved at tælle og måle årringene i et træ kan man bestemme træets alder. Ved at måle årringenes bredde kan man desuden få en viden om træets vækstbetingelser og dermed om klimaet, mens træet voksede, se dendrokronologi. Undertiden kan der dannes såkaldte falske årringe.

Hvilke træsorter findes i Danmark?

 • Danmarks Naturkanon.
 • Ask. Birk. Bøg. Eg. Enebær. Hassel. Hyld. Lind. Rødel. Skovfyr. Skovæble. Taks.

Hvad er de sekundære Marvstråler kendetegnet ved?

Hvad kendetegner de sekundære marvstråler? De begynder længere ude i marve. Hvad består de aksiale elementer af? Udgør langt den største del af veddets volumen.

Hvordan foregår træets vækst fra spire til væksten i vækstsæsonen?

Den indledes i træets øvre del og forplanter sig herfra ned gennem stammen til rødderne. Hos arter som eg og ask (ringporede arter, figur 9-7), der anlægger store vedkar i vårveddet, begynder tilvæksten i tykkelse omtrent samtidig med eller lidt før længdevæksten.